Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Najnovšie z našej školy ZOBRAZIŤ VŠETKY NOVINKY

Pozrite si, ako prebiehal Deň mlieka 2018, ktorý pripravovala naša škola.

Oznámenie o poskytnutí riaditel'ského vol'na. Riaditel'stvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že dňa 15.5.2018 udeľuje riaditel'ské vol'no. Dňa 15.5.2018 sa uskutoční v budove školy 10. ročník Dňa mlieka v spolupráci s MsÚ Prešov. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. §150 ods. 5 poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka z organizačných a technických dôvodov na tento deň riaditel'ské vol'no. Školská jedáleň nebude v prevádzke a ŠKD…

Deň matiek 10.05.2018

Deň Európy. 10.05.2018

4. mája 2018 oslavovali Prešovčania na Hlavnej ulici 68. narodeniny Európskej únie. Tieto oslavy sa na území mesta Prešov konali po prvýkrát. V bohatom sprievodnom programe nechýbali rôzne hudobné a tanečné vystúpenia, interaktívne hry či káva s europoslancami. Svoj talent na tomto významnom dni prezentovali žiaci niektorých prešovských základných, stredných a umeleckých škôl. Medzi účinkujúcimi samozrejme nechýbali ani zástupcovia tej našej. Pozrite si aj video z vystúpenia.

Prelistujte si najnovšie číslo školského časopisu, ktoré sme venovali Dňu mlieka .

Viacerým ľuďom je známy fakt, že Florián je patrónom hasičov. Aj preto sa každoročne v našom meste 4. mája konajú slávnosti pripominajúce si túto „odvážnu“ profesiu, pre niektorých dokonca dobrovoľnú činnosť. Sviatok profesionálov, ktorí zasahujú nielen pri požiaroch, ale aj pri dopravných nehodách, haváriách, kalamitách, či živelných pohromách.

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude musieť poskytnúť prvú pomoc. Vieme to? Vieme to urobiť správne? Študenti tretieho ročníka Strednej zdravotníckej školy v Prešove pod vedením pani učiteľky Goreckej si prepravili pre žiakov druhého stupňa názorné ukážky poskytovania prvej pomoci na štyroch stanovištiach. 1. Kardiopulmorálna resuscitácia s použitím AED (automatického externého defibrilátora) 2. Prvá pomoc pri aspirácii cudzieho telesa dospelého a dieťaťa 3. Prvá pomoc pri…

Filip Čajka , žiak 8. ročníka, nás úspešne reprezentoval v celoštátnom kole biologickej olympiády, kde v silnej vedeckej konkurencii obsadil 8. miesto. V projektovej časti, v kategórii C zaujal svojím projektom„ Cesta za mineralogickou zbierkou“, v ktorej vypracoval poster, odbornú prácu a prezentáciu, zameranú na poznávanie vzácnych minerálov Slovenska. Odbornú porotu zaujal množstvom preskúmaných nálezísk, opísaním vlastných prístupov na tieto lokality, zaznamenaním lokalít do mapy Slovenska,…

„My bez zdravej zemegule nebudeme môcť žiť, ale zemeguľa bez nás bude vedieť existovať.“ Dňa 24. apríla 2018 sa naša škola zmenila na krásny „priestor“ venovaný našej krásnej, no čím ďalej, tým viac znečistenej prírode. Žiaci 1. stupňa si prostredníctvom zaujímavých aktivít na rozmanitých stanovištiach pripomenuli tento významný deň venovaný našej krásnej Zemi. V týždni od 16. 4. – 20. 4. sa v rámci vyučovania venovali environmentálnym činnostiam spojených s čitateľskou gramotnosťou.

Pre ŠTUDENTOV VIAC »
7.C - projekt 19.12.2017

Chcete sa dozvedieť stále niečo nové o eure? Dostávať aktuálne informácie? Zasúťažiť si? Prezri si tieto dokumenty: FILM EURO RUN: PLAGÁT EURO RUN: BROŽÚRA EURO RUN: PREZENtÁCIE EURO RUN: HRA: VŠETKO NÁJDEŠ NA : http://www.nove-eurobankovky.eu/Informačné-materiály-a-publikácie/EURO-RUN/Hra-Euro-Run

Program ALF 09.12.2014

9.12. 2014 sme pre študentov a učiteľov školy sprístupnili on-line testovanie programu ALF

Pre RODIČOV VIAC »
Oznam pre rodičov 20.10.2016

Vážení rodičia, v týchto dňoch sme zaslali na e mailové adresy výpisy známok a dochádzky,Ak ste takýto výpis nedostali, kontaktujte triedneho učiteľa a skontrolujte správnosť adresy, poprípade adresu doplňte.