Plavecká štafeta 30.11.2019

18.12. 2019 - Plavecká štafeta mesta Prešov. Návštevníci bazéna, ktorí majú záujem sa tejto štafety zúčastniť majú vstup na bazén zadarmo.

18.12. 2019 - Plavecká štafeta mesta Prešov. Návštevníci bazéna, ktorí majú záujem sa tejto štafety zúčastniť majú vstup na bazén zadarmo.

21.12. - 7.1. 2019 V čase Vianočných prázdnin nebudú v prevádzke ani ŠKD a školská jedáleň

21.12. - 7.1. 2019 V čase Vianočných prázdnin nebudú v prevádzke ani ŠKD a školská jedáleň

5.12. 2019 - Deň otvorených dverí na našej ZŠ, ŠKD a CVČ - pozývame rodičov, starých rodičov, súrodencov, budúcich prvákov a ich rodičov a všetkých, ktorí si chcú pozrieť , ako v našej škole pracujeme.

5.12. 2019 - Deň otvorených dverí na našej ZŠ, ŠKD a CVČ - pozývame rodičov, starých rodičov, súrodencov, budúcich prvákov a ich rodičov a všetkých, ktorí si chcú pozrieť , ako v našej škole pracujeme.

Najnovšie z našej školy ZOBRAZIŤ VŠETKY NOVINKY
Všetkovetko 05.12.2019

Žiaci našej školy patrili medzi 22 000 žiakov, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovetko. Uskutočnila sa vo štvrtok 28. 11. a prilákala žiakov prvého stupňa, ktorí si zmerali sily so svojimi vrstovníkmi z celého Slovenska. Úlohy boli z vlastivedy, prírodovedy a matematiky. Žiakom sa súťaž páčila a netrpezlivo budú čakať na výsledky. Tie budú zverejnené 20.12.2019 na stránke talentídy. Úspešný riešitelia budú odmenení malými darčekmi a my s napätím čakáme kto bude školský…

Mikuláš na škole 05.12.2019

Pozrite si našu tohtoročnú vianočnú výdobu

V tohtoročnom predvianočnom období vznikla na sociálnej sieti občianska iniciatíva, ktorej cieľom je obdarovať obyvateľov zo zariadení pre seniorov. Potešiť niekoho sa rozhodli aj žiaci 8. A.

Braňo Mojsej o dnešnej návšetve na našej škole na svojom FB profile napísal: Žiakom základnej školy som dnes vysvetlil, ako ich môže ovplyvniť prvotné nárazové požitie alkoholu

Triedne aktívy 25.11.2019

Vážení rodičia, pozývame Vás na triedne aktívy Rady rodičov, ktoré sa budú konať dňa 26.11.2019 o 16.00.

Deň 21.11. 2019 bol pre našich prvákov z 1.A, 1.B a 1.C triedy slávnostným dňom, lebo boli pasovaní našim p. riaditeľom za ,, ozajstných Nešporákov" našej školy. A že nimi naozaj sú, dokázali svojim milým vystúpením a to hneď dvakrát. Doobeda pre našich žiakov 1.stupňa a predškolákov z MŠ Mirka Nešpora a poobede pre svojich rodičov. Darček a certifikát prváka, ktorý…

iBobor 23.11.2019

Naši žiaci sa v dňoch od 11. 11. do 15. 11. zúčastnili medzinárodnej informatickej on-line súťaže iBobor. Tento rok súťažilo na Slovensku v ôsmich kategóriách 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl, z našej školy sa zapojilo 62 žiakov, z nich boli 36 úspešnými riešiteľmi (z toho šiesti mali 100. percentil). Gratulujeme. Peter Nemec

Náboj 2019 23.11.2019

V piatok 22.11.2019 sa naši žiaci 8. A 9. ročníka zúčastnili celoštátnej matematicko - fyzikálnej súťaže Náboj 2019. Súťaž sa uskutočnila na Gymnáziu J. A. Rajmana v Prešove. Súťažilo 19. družstiev z Prešovského kraja. Žiaci dve hodiny riešili 25 úloh z matematiky aj fyziky a umiestnili sme sa na krásnom 8. mieste v silnej konkurencii osemročných gymnázií. Zapísala Mgr. D. Kvašňáková

Pre ŠTUDENTOV VIAC »
Ovce.sk 30.11.2019

V mesiacoch september a október sa kolektívy tried 2.A, 2.B, 3.A a 4.C pod vedením svojich triednych učiteliek zapojili do celoslovenského projektu s názvom "ZÁCHRANA SOM JA", ktorého vyhlasovateľom je nezisková organizácia Falck. Cieľom 2. ročníka projektu bolo priblížiť tému prvej pomoci, naučiť deti dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu a predchádzať tak úrazom. Úlohou súťažiacich bolo vytvoriť publikácie vytvorené z príbehov, rozprávok, básní a okrášliť ich ilustráciami.…

7.C - projekt 19.12.2017

Pre RODIČOV VIAC »
Oznam pre rodičov 20.10.2016

Vážení rodičia, v týchto dňoch sme zaslali na e mailové adresy výpisy známok a dochádzky,Ak ste takýto výpis nedostali, kontaktujte triedneho učiteľa a skontrolujte správnosť adresy, poprípade adresu doplňte.