Letné prázdniny 12.06.2017

1. júl - 3. september 2017

1. júl - 3. september 2017

Otváracíe hodiny počas počas letných prázdnin víkendov 13.00 - 20.00. Sauna počas letných prázdnin nebude v prevádzke..

Otváracíe hodiny počas počas letných prázdnin víkendov 13.00 - 20.00. Sauna počas letných prázdnin nebude v prevádzke..

Najnovšie z našej školy ZOBRAZIŤ VŠETKY NOVINKY

Aj v tomto školskom roku pre Vás otvárame nové krúžky (záujmové útvary), ktoré sa budú venovať rôznym činnostiam – od športu, cez tvorivosť, jazyky až po prípravu na monitor a prijímacie skúšky. Ak máte záujem, vyberte si z našej ponuky. Uvedené dni a časy môžu byť podľa záujmu a potrieb žiakov (rodičov) po dohode pozmenené.

Triedne aktívy 06.09.2017

Vážení rodičia! Riaditeľstvo školy, Vás pozýva na plenárnu schôdzu a triedny aktív, ktorý sa uskutoční dňa 7.09.2017 o 16,30 hod. v jedálni a triedach 1.-9. ročníka.

Opäť v škole (Elena Čepčeková) Stíchlo pole, zavial vietor, škola brány otvára. Všetkých žiakov veľkých, malých, do náručia zvoláva. Vôňu poľa, šelest lesov nesieme si v pamäti. Teraz zas nám do lavice jasné slnko zasvieti. A pre pánov učiteľov pozdrav z našej záhradky. To sú kvietky, čo sme z jari sami siali na hriadky. Zazvoň krajom, naša pieseň, nech zvie mesto, dedina, že pre všetky šťastné deti školský rok dnes začína.

Podporte našu školu v projekte: Gesto pre mesto....Za celý finančný dar zriadime na našej škole trampolínkové centrum. Zrkadlovú miestnosť vybavíme zakúpením trampolín. Budú slúžiť našim žiakom v krúžkových a tréningových aktivitách. Skákanie na trampolínach je v dnešnej dobe populárne vzhľadom na jeho hravú, nenáročnú, ale zato silne motivujúcu povahu. Centrum chceme sprístupniť aj verejnosti – pozývať žiakov z okolitých MŠ a ZŠ na popoludňajšie trampolínkové aktivity, vo večerných hodinách…

ŠKD 27.08.2017

Informácia o školskom klube detí ( ŠKD ) v šk. roku 2017/ 2018 !!! Školský klub detí začína svoju činnosť dňa 5.septembra 2017 ( utorok). Pre deti, ktoré budú navštevovať ŠKD:  ranné schádzanie detí začína o 6.30 h. v 3.A triede.  po vyučovaní popoludňajšia činnosť končí o 16.00 h.  rozchádzanie detí bude v zbernej triede – 3.A od 16.00 – 17.00 h.  žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD, informácie o výške a úhrade poplatku za ŠKD, ako aj ďalšie dôležité informácie Vám poskytneme na…

Farebné leto 27.08.2017

Ako po iné roky, aj tento rok naša škola v čase prázdnin 21. – 25. 8. organizuje prázdninovú aktivitu Farebné leto. Prvý deň sme strávili v Lanovom centre na sídlisku III. Mali sme zabezpečený program, ktorý niesol názov Doba ľadová. Absolvovali sme hry v átriu a maľovanie na telo.

NOVINKA !!! Odhlasovanie stravy v ŠJ je možné uskutočniť deň vopred do 14h telefonicky 051/7710602, osobne v ŠJ , alebo prostredníctvom inrenetu Užívateľ : priezvisko a meno stravníka spolu malými písmenami bez diakritiky ( vzor:majerovakatarina) Heslo : to isté ako užívaťeľ ( vzor:majerovakatarina), po uskutočnení prihlásenia si musíte heslo zmeniť / v opačnom prípade nebudú reklamácie uznané/.

Slávnostné otvorenie školského roku: 8.15 -– zraz žiakov pred základnou školou 8.30 – slávnostné otvorenie školského roka 9.15 -10.00 – triednické hodiny (organizačné pokyny na nasledujúci deň) Školský klub detí, školská jedáleň 4.9.2017 nie sú v prevádzke.

Letná športová olympiáda sa stala obľúbeným podujatím medzi deťmi a tak má trvalé miesto v činnosti ŠKD. Dňa 22.6.2017 na školskom ihrisku sme spoločne s našimi športovcami privítali aj predškolákov z Materskej školy Mirka Nešpora, ktorí sa si zašportovali spolu s nami. Nechýbal sľub športovcov, olympijský oheň, vlastnoručne vyrobené vlajky a pokriky družstiev. Úlohou športovcov bolo úspešne splniť štyri disciplíny: beh okolo školského ihriska, skok do diaľky z miesta, hod loptičkou na cieľ a…

Pre ŠTUDENTOV VIAC »

Chcete sa dozvedieť stále niečo nové o eure? Dostávať aktuálne informácie? Zasúťažiť si? Prezri si tieto dokumenty: FILM EURO RUN: PLAGÁT EURO RUN: BROŽÚRA EURO RUN: PREZENtÁCIE EURO RUN: HRA: VŠETKO NÁJDEŠ NA : http://www.nove-eurobankovky.eu/Informačné-materiály-a-publikácie/EURO-RUN/Hra-Euro-Run

Program ALF 09.12.2014

9.12. 2014 sme pre študentov a učiteľov školy sprístupnili on-line testovanie programu ALF

Pre RODIČOV VIAC »
Oznam pre rodičov 20.10.2016

Vážení rodičia, v týchto dňoch sme zaslali na e mailové adresy výpisy známok a dochádzky,Ak ste takýto výpis nedostali, kontaktujte triedneho učiteľa a skontrolujte správnosť adresy, poprípade adresu doplňte.