Zmena otváracích hodím počas víkendov 14.00 - 20.00 Možnosť sauny a masáže...

Zmena otváracích hodím počas víkendov 14.00 - 20.00 Možnosť sauny a masáže...

Najnovšie z našej školy ZOBRAZIŤ VŠETKY NOVINKY

Mesto Prešov Vás pozýva na podujatia v rámci MDD 1. júna 2017

Slávik Slovenska 22.05.2017

Dňa 10.5.2017 sa naša žiačka Danielka Gajdošová zo 6.B triedy zúčastnila okresného kola v súťaži „Slávik Slovenska.“ Umiestnila sa na 1. mieste a postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 6.6.2017 v PKO. Gratulujeme a držíme palce!!!

Dňa 20. 5. 2017 sme sa zúčastnili na kvalitne obsadenom turnaji v minihádzanej v Bardejove. Konečné 4. miesto – z jedenástich družstiev - je veľkým úspechom, no medailová pozícia nám ušla naozaj len o vlások, v sedmičkovom rozstrele sme nakoniec ťahali za kratší koniec a jediný gólik nás delil od 3. miesta...

Deň matiek 11.05.2017

Je skvelé, že máme Deň matiek! Je to príležitosť poďakovať mamkám za ich lásku a starostlivosť, ktorou nás celé roky zahŕňajú. 11. máj 2017 bol tým dňom, kedy sme pozvali do školy naše mamky a príbuzných a pripravili sme si pre nich program plný úcty, lásky a vďaky. Každá mamka si odniesla domov darček v podobe srdca, pretože mama je len jedna a určite si to zaslúži. Veľká vďaka patrí aj všetkým kolegom, ktorí sa podieľali na príprave programu. Ďakujeme. D Jankovichová

10. mája v priestoroch našej školy zaznelo veľa anglických slov. Bol to deň, ktorý bol vyvrcholením anglického projektového týždňa. Žiaci prvého stupňa si pre svojich spolužiakov a kamarátov pripravili zaujímavé piesne, vtipné scénky a pekné hovorené slovo. Okrem pár zaujímavostí o anglickom jazyku tu odzneli rôzne témy – farma a zvieratká, rodina, anglická abeceda, dni v týždni, ročné obdobia, malé príšerky či mladí raperi. Naše heslo je - SPEAK ENGLISH .....

Kedy a prečo je Zem smutná? Ako ju rozveseliť? Ako správne triediť odpad? Nielen odpovede na tieto otázky, ale aj ekohry, tvorivé dielne, enviroaktivity pre deti a výstavy si pripravili učiteľky 1. – 4.roč. pri príležitosti Dňa Zeme 2017. Veríme, že ak si deti osvoja zásady a princípy správania, ktoré povedú k znižovaniu spotreby energie, neznečisťovaniu a ochrane našej planéty - Deň Zeme potom budeme môcť oslavovať každý deň.:) I. Paličková

Metodický deň 10.05.2017

Dňa 4. 5. 2017 sa v našej základnej škole uskutočnilo stretnutie pedagógov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra. Naše pozvanie prijalo 25 učiteľov z 12 základných škôl mesta Prešov. Cieľom metodického dňa bolo spoločné stretnutie pedagógov, výmena skúseností, poznatkov, zručností. Súčasťou akcie bolo aj nadobudnutie nových metodických informácií a poznatkov v oblasti inovatívnych vzdelávacích postupov. K tomu prispela aj prednáška Mgr. Lucie Ološtiakovej, PhD., didaktičky slovenského…

Deň 23. apríl organizácia UNESCO vyhlásila za Medzinárodný deň anglického jazyka. Aj žiaci našej školy si pripomenuli tento deň a hlavne dôležitosť a miesto anglického jazyka v ich živote. Celý týždeň od 24. – 28. apríla bol vyhlásený za anglický projektový týždeň. Hodiny angličtiny sa premenili na tvorivé dielne, kde žiaci pripravili obsažné prezentácie v anglickom jazyku. Témou týždňa bolo svetu predstaviť našu krajinu - jej kultúru, architektúru, prírodné bohatstvo, významné a slávne…

Metodický deň 03.05.2017

Z dôvodu celomestského Metodického dňa učiteľov 4.5. 2017, vyučovanie na 1. a 2. stupni končí 4. vyučovacou hodinou. Školská jedáleň a ŠKD v tento deň sú v prevádzke podľa normálneho režimu.

Deň Zeme 02.05.2017

22.apríl je už od roku 1970 vyhlásený za Svetový deň Zeme. V tento deň sa po celom svete konajú aktivity zamerané v  prospech našej planéty. A tak aj my v ŠKD sme venovali tento deň našej Zemi. Naša škola si adoptovala kúsok Zeme na našej planéte, vytvorili sme prírodný ateliér na školskom dvore a v tvorivých aktivitách sme dokázali, že aj nepotrebný odpadový materiál nemusí skončiť v kontajneri, ale dajú sa z neho vytvoriť zaujímavé veci. Atmosféru nášho dňa Zeme si môžete pozrieť aj vo…

Pre ŠTUDENTOV VIAC »

Chcete sa dozvedieť stále niečo nové o eure? Dostávať aktuálne informácie? Zasúťažiť si? Prezri si tieto dokumenty: FILM EURO RUN: PLAGÁT EURO RUN: BROŽÚRA EURO RUN: PREZENtÁCIE EURO RUN: HRA: VŠETKO NÁJDEŠ NA : http://www.nove-eurobankovky.eu/Informačné-materiály-a-publikácie/EURO-RUN/Hra-Euro-Run

Program ALF 09.12.2014

9.12. 2014 sme pre študentov a učiteľov školy sprístupnili on-line testovanie programu ALF

Pre RODIČOV VIAC »
Oznam pre rodičov 20.10.2016

Vážení rodičia, v týchto dňoch sme zaslali na e mailové adresy výpisy známok a dochádzky,Ak ste takýto výpis nedostali, kontaktujte triedneho učiteľa a skontrolujte správnosť adresy, poprípade adresu doplňte.