Školský rok sa začína 5. septembra 8.30 - 9.00 slávnostným začiatkom v átriu školy. 9.00 - 10.00

Školský rok sa začína 5. septembra 8.30 - 9.00 slávnostným začiatkom v átriu školy. 9.00 - 10.00

Školská jedáleň 23.08.2016

Školská jedáleň začína prevádzku 6.9. 2016 /Prihlášky a úhrady do 26.8. 2016 v kancelárii vedúcej školskej jedálne/.

Školská jedáleň začína prevádzku 6.9. 2016 /Prihlášky a úhrady do 26.8. 2016 v kancelárii vedúcej školskej jedálne/.

Školský klub detí začína prevádzku 6.9. 2016

Školský klub detí začína prevádzku 6.9. 2016

Najnovšie z našej školy ZOBRAZIŤ VŠETKY NOVINKY

Zoznam novoprijatých žiakov a zoznam 3.A a 3.B

Školská jedáleň začína prevádzku 6.9. 2016 /Prihlášky a úhrady do 26.8. 2016 v kancelárii vedúcej školskej jedálne/. Tu nájdete aj prihlášku na stravovanie Prihlášky a poštové poukážky žiaci 1. ročníkov dostanú od triednych učiteľov 5.9. 2016

Žiaci, ktorí budú navštevovať školský klub detí dostanú prihlášky o prijatí do ŠKD, informácie o poplatku a všeobecné informácie o ŠKD dňa 5.9.2016 – prvý školský deň. Prosíme rodičov, aby vyplnené prihlášky doručili naspäť do školy hneď ráno na ďalší deň t.j. utorok 6.9.2016 triednej učiteľke ( osobne, alebo po žiakoch ) a dodržali termín úhrady poplatku za ŠKD ako bude uvedené vo informáciách. Prihlášku je potrebné doručiť z dôvodu spracovania údajov o počte žiakov.

Školský rok sa začína 5. septembra 8.30 - 9.00 slávnostným začiatkom v átriu školy. 9.00 - 10.00 Triednické hodiny /úvodné informácie o pomôckach a organizácii vyučovania/. 10.00 - ukončenie prvého dňa Školská jedáleň začína prevádzku 6.9. 2016 /Prihlášky a úhrady do 26.8. 2016 v kancelárii vedúcej školskej jedálne/.

Pozrite si zoznamy prvákov a zoznam pomôcok pre prvákov.

Pre ŠTUDENTOV VIAC »

EURO RUN 2015 Chcete sa dozvedieť stále niečo nové o eure? Dostávať aktuálne informácie? Zasúťažiť si? Prezri si tieto dokumenty: FILM EURO RUN: PLAGÁT EURO RUN: BROŽÚRA EURO RUN: PREZENtÁCIE EURO RUN: HRA: VŠETKO NÁJDEŠ NA : http://www.nove-eurobankovky.eu/Informačné-materiály-a-publikácie/EURO-RUN/Hra-Euro-Run

Program ALF 09.12.2014

9.12. 2014 sme pre študentov a učiteľov školy sprístupnili on-line testovanie programu ALF

Pre RODIČOV VIAC »
Oznam pre prvákov 23.06.2015

Oznam – budúci prváci! Prosíme rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi z Úradu práce, soc. vecí a rodiny a sĺňajú podmienky na dotáciu stravy a škol. pomôcky pre svoje deti na šk. rok 2015/2016, t.j. od 1. 9. 2015, aby čo najskôr nahlásili potrebné údaje detí v kancelárií školy. Žiaci, ktorí boli v zozname za jún 2015, sú zaradení automaticky