Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Pokyny pre návštevníkov

BAZÉN   ŠŤUKA

Základné pokyny pre návštevníkov školského bazéna:

1.    Prísny zákaz vstupu do bazéna bez kúpacej čiapky

            ( výnimky – krátke vlasy do 0,8 cm)

 

2.    Prísny zákaz skákaniado bazéna zo strany aj z mostíkov.

( trénovanie skákania do vody je povolené len za prítomnosti učiteľa alebo poverenej osoby a je nutné o tom upozorniť plavčíka)

 

3.    V priestoroch bazéna  a iných jeho častiach sa pohybujeme pomaly (chôdzou, krokom),

                  POZOR  ŠMÝKA SA!!! – nebezpečenstvo úrazu

 

4.    Pred vstupom do bazéna sa osprchujte (hlavne po každom použití WC),

BRODYprejdite oboma nohami, NEPREKRAČUJTE.

 

Návštevníci bazéna sú povinný dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu kúpaliska.

 

Prosíme Vás, aby ste v priestoroch bazéna:

-     nevstupovali do bazéna pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok

-          nepľuvali na zem, nekonzumovali jedlo a nápoje, žuvačku.

-          nezdržiavali sa v priestoroch bazéna ak máte kožné ochorenia, otvorené rany, nádchu či  iné zápalové ochorenie dýchacích ciest.

NEREŠPEKTOVANIE TÝCHTO POKYNOV BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK

VYLÚČENIE Z BAZÉNAA  STRATU PERMANENTKY!!!

 

V prípade otázok a iných pokynov pre návštevníkov bazéna alebo poskytnutia ďalších informácii o prevádzke bazéna sa môžete informovať na recepcii bazéna u pracujúceho personálu kúpaliska.