Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Pokyny pre návštevníkov

BAZÉN   ŠŤUKA

Základné pokyny pre návštevníkov školského bazéna:

1.    Prísny zákaz vstupu do bazéna bez kúpacej čiapky

            ( výnimky – krátke vlasy do 0,8 cm)

 

2.    Prísny zákaz skákaniado bazéna zo strany aj z mostíkov.

( trénovanie skákania do vody je povolené len za prítomnosti učiteľa alebo poverenej osoby a je nutné o tom upozorniť plavčíka)

 

3.    V priestoroch bazéna  a iných jeho častiach sa pohybujeme pomaly (chôdzou, krokom),

                  POZOR  ŠMÝKA SA!!! – nebezpečenstvo úrazu

 

4.    Pred vstupom do bazéna sa osprchujte (hlavne po každom použití WC),

BRODYprejdite oboma nohami, NEPREKRAČUJTE.

 

Návštevníci bazéna sú povinný dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu kúpaliska.

 

Prosíme Vás, aby ste v priestoroch bazéna:

-     nevstupovali do bazéna pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok

-          nepľuvali na zem, nekonzumovali jedlo a nápoje, žuvačku.

-          nezdržiavali sa v priestoroch bazéna ak máte kožné ochorenia, otvorené rany, nádchu či  iné zápalové ochorenie dýchacích ciest.

NEREŠPEKTOVANIE TÝCHTO POKYNOV BUDE MAŤ ZA NÁSLEDOK

VYLÚČENIE Z BAZÉNAA  STRATU PERMANENTKY!!!

 

V prípade otázok a iných pokynov pre návštevníkov bazéna alebo poskytnutia ďalších informácii o prevádzke bazéna sa môžete informovať na recepcii bazéna u pracujúceho personálu kúpaliska.