Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Verejné obstarávania

Typ Číslo Popis

Celková

hodnota

S/bez

DPH

Dátum

Lehota

na PP

Lehota

dodania

Termín

zadania

zákazky

Dodávateľ/

Druhá zmluvná

strana

 

Objednávateľ

 

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

14/14 Prekrytie hladiny bazéna 5500 s DPH 28.11.2014 4.12.2014 31.12.2014     ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

13/14 Oprava Vzduchotechniky Bazén 3600 € s DPH 28.11.2014 4.12.2014 31.12.2014     ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

12/14 Výmena cirkulačných čerpadiel 10900 s DPH 28.11.2014 4.12.2014 31.12.2014     ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

11/14 Výmeníky teplej vody 17000 s DPH 28.11.2014 4.12.2014 31.12.2014     ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

10/14 VO  maliarske práce 4000  s DPH 23.7. 2014 31.7. 2014 15.8. 2014 31.7.   ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

9/14  VO údržba ihriska  980   s DPH  21.7. 2014  28.7.2014  15.8.2014 28.7.   ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

8/14 VO regulačná jednotka  2 400   s DPH 21.7. 2014   28.7.2014 15.8.2014  28.7.    ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

7/14 VO stavebno-instalačné práce 1 700  s DPH 21.7. 2014 28.7. 2014 15.8. 2014 28.7.   ZŠ MN

 VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

6/14 VO studna futbalové ihrisko 1 500 €  s DPH 14.7.2014 18.7.2014 28.7.2014 28.7.   ZŠ MN

 VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

1/13   Výmena filtrov bazén  15 600€    s DPH  12.12.2013 16.12.2013  31.12.2013  18.12.2013 

LEaGU-

Lengyel 

ZŠ MN 

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9 
2/13  Vybavenie tried   5 400€  s DPH 12.12.2013  16.12.2013  31.12.2013  18.122013 

Maxisport

sro

ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9 
 3/13  Vybavenie šatní 1 600€  s DPH  12.12.2013  16.12.2013  31.12.2013  19.12.2013   AKD sro ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

 4/13

Oprava rozvodov

a výmena zmiešavačov 

1 100  € s DPH   16.12 2013 19.12.2013  31.12.2013  20.1.2013   KUGAS  ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

5/13

Oprava kanalizácie

bazén

6 500 € s DPH 16.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 - zrušené ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

6/13 Oprava sprch TV 1 000  s DPH  17.12.2013   19.12.2013 31.12.2013   20.1.2013 KUGAS   ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

7/13 Altánok-átrium školy 2 300 s DPH

17.12.2013

 

20.12.2013 31.12.2013  20.1.2013 MIDA  ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

1/14sj Nákup potravin   s DPH 15.1.2014 21.1.2014 31.12.2014     ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

2/14sj Nákup mäsa   s DPH 15.1.2014 21.1.2014 31.12.2014     ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

3/14sj Nákup zelenina   s DPH 15.1.2014 21.1.2014 31.12.2014     ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9 
4/14sj  Čistiace prostriedky    s DPH  15.1.2014  21.1.2014  31.12.2014      ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9
5/14sj

Opravárenské a údržbarske

práce

  s DPH 4.2.2014 7.1.2014 31.12.2014     ZŠ MN