Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Verejné obstarávania

Typ Číslo Popis

Celková

hodnota

S/bez

DPH

Dátum

Lehota

na PP

Lehota

dodania

Termín

zadania

zákazky

Dodávateľ/

Druhá zmluvná

strana

 

Objednávateľ

 

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

14/14 Prekrytie hladiny bazéna 5500 s DPH 28.11.2014 4.12.2014 31.12.2014     ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

13/14 Oprava Vzduchotechniky Bazén 3600 € s DPH 28.11.2014 4.12.2014 31.12.2014     ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

12/14 Výmena cirkulačných čerpadiel 10900 s DPH 28.11.2014 4.12.2014 31.12.2014     ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

11/14 Výmeníky teplej vody 17000 s DPH 28.11.2014 4.12.2014 31.12.2014     ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

10/14 VO  maliarske práce 4000  s DPH 23.7. 2014 31.7. 2014 15.8. 2014 31.7.   ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

9/14  VO údržba ihriska  980   s DPH  21.7. 2014  28.7.2014  15.8.2014 28.7.   ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

8/14 VO regulačná jednotka  2 400   s DPH 21.7. 2014   28.7.2014 15.8.2014  28.7.    ZŠ MN

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

7/14 VO stavebno-instalačné práce 1 700  s DPH 21.7. 2014 28.7. 2014 15.8. 2014 28.7.   ZŠ MN

 VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

6/14 VO studna futbalové ihrisko 1 500 €  s DPH 14.7.2014 18.7.2014 28.7.2014 28.7.   ZŠ MN

 VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

1/13   Výmena filtrov bazén  15 600€    s DPH  12.12.2013 16.12.2013  31.12.2013  18.12.2013 

LEaGU-

Lengyel 

ZŠ MN 

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9 
2/13  Vybavenie tried   5 400€  s DPH 12.12.2013  16.12.2013  31.12.2013  18.122013 

Maxisport

sro

ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9 
 3/13  Vybavenie šatní 1 600€  s DPH  12.12.2013  16.12.2013  31.12.2013  19.12.2013   AKD sro ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

 4/13

Oprava rozvodov

a výmena zmiešavačov 

1 100  € s DPH   16.12 2013 19.12.2013  31.12.2013  20.1.2013   KUGAS  ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

5/13

Oprava kanalizácie

bazén

6 500 € s DPH 16.12.2013 19.12.2013 31.12.2013 - zrušené ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

6/13 Oprava sprch TV 1 000  s DPH  17.12.2013   19.12.2013 31.12.2013   20.1.2013 KUGAS   ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

7/13 Altánok-átrium školy 2 300 s DPH

17.12.2013

 

20.12.2013 31.12.2013  20.1.2013 MIDA  ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

1/14sj Nákup potravin   s DPH 15.1.2014 21.1.2014 31.12.2014     ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

2/14sj Nákup mäsa   s DPH 15.1.2014 21.1.2014 31.12.2014     ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9

3/14sj Nákup zelenina   s DPH 15.1.2014 21.1.2014 31.12.2014     ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9 
4/14sj  Čistiace prostriedky    s DPH  15.1.2014  21.1.2014  31.12.2014      ZŠ MN  

VO: Zákazka

podľa § 9 ods. 9
5/14sj

Opravárenské a údržbarske

práce

  s DPH 4.2.2014 7.1.2014 31.12.2014     ZŠ MN