Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Záujmové útvary CVČ 18/19

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Aj v tomto školskom roku pre Vás otvárame nové krúžky (záujmové útvary), ktoré sa budú venovať rôznym činnostiam – od športu, cez tvorivosť, jazyky až po prípravu na monitor a prijímacie skúšky. Ak máte záujem, vyberte si z našej ponuky. Uvedené dni a časy môžu byť podľa záujmu a potrieb žiakov (rodičov) po dohode pozmenené.

 

Poznámka:

 

Plávanie ABCVodné pólo sú športové útvary s denným tréningom v neskorších hodinách (informácie u trénerov).

Záujmové útvary CVČ 2018/2019

  

Názov ZÚ Vedúci ZÚ Deň, čas
Angličtina Jolly Phonics Mgr. Čopová Eva PON, 13:00-14:00;     ŠTV, 12:50-13:35         
Angličtina Jolly Phonics Mgr. Paličková Iveta PON, 12:45-13:45;     UTO, 11:55-12:35
Čítame s porozumením PaedDr. Levická Radoslava STR, 14:00-16:00
Da bin ich, Mgr. Vargová Zuzana PON, 14:15-16:15
Dekoratív Mgr. Dolinská Jana STR, 13:00-15:00
English For Fun (Zábavná angličtina) Mgr. Repaská Adriana ŠTV, 13:00-15:00
Florbal - II. stupeň Mgr. Bizub Jaroslav STR, 13:30-15:30
Florbal - I. stupeň Mgr. Bizub Jaroslav ŠTV, 13:30-15:30
Futbal 8. roč. Mgr. Šoltés Jakub PON, 13:30-15:30
Futbal 9. roč. Mgr. Šoltés Jakub STR. 13:30-15:30
Hádzaná Mgr. Kundratová Miroslava UTO, 14:00-16:00
Hravá angličtina PaedDr. Cisková Mária UTO, 13:30-15:30
Informaticko - technický krúžok PaedDr. Bilišňanský Michal PON, 13:30-15:30
Nemčina pre najmenších Mgr. Adamkovičová Marcela ŠTV, 13:30-15:30
Pátranie po minulosti Mgr. Jančová STR, 14:00-16:00
Plávanie pre pokročilých Kušnirik Richard UTO, 14:00-15:00; ŠTV, 13:00-14:00
Plavci ABC Ing. Buzgo Juraj PON-PIA, 16:00-17:00
Po stopách pravopisu Mgr. Kandráčová Tatiana PON, 13:00-15:00
Príroda pod lupou Mgr. Grejtáková Inga PON, 13:00-15:00
Relaxačné plávanie PaedDr. Pittnerová Gabriela STR, 13:30-15:30;     PIA, 13:30-15:30
Štvorlístok Mgr. Ďuricová Jaroslava PON, 13:00-15:00
The School Dance I. (Tanec hrou) Mgr. Mikovičová Ivana PON, 13:00-15:00
The School Dance II. (Tanec hrou) Mgr. Mikovičová Ivana ŠTV, 13:00-15:00
Turistický Mgr. Vargová Z., Ing. Kizeková M. SOB, 09:00-16:00
Vodné pólo Bc. Novosad Peter PON-ŠTV, 17:00-18:00 
Výtvarné dielne Mgr. Petrufová Naďa STR, 13:30-15:30
Slovenské poklady Mgr. Čajková Galina ŠTV, 13:45-15:45