Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Záujmové útvary CVČ 19/20

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Aj v tomto školskom roku pre Vás otvárame nové krúžky (záujmové útvary), ktoré sa budú venovať rôznym činnostiam – od športu, cez tvorivosť, jazyky až po prípravu na monitor a prijímacie skúšky. Ak máte záujem, vyberte si z našej ponuky. Uvedené dni a časy môžu byť podľa záujmu a potrieb žiakov (rodičov) po dohode pozmenené.

 

Poznámka:

 

Plávanie ABCVodné pólo sú športové útvary s denným tréningom v neskorších hodinách (informácie u trénerov).

Názov ZÚ Vedúci ZÚ Ročník/Trieda Deň, čas konania
Anglický jazyk hrou PaedDr. Novická Martina      1. ročník Pondelok, 13:15-15:15
Florbal Mgr. Nemec Peter     1.-9. ročník Pondelok, 13:30-15:30
Futbal pre 1. stupeň Mgr. Magáč Michal 1.-4. ročník Piatok, 13:30-15:30
Futbal pre 2. stupeň Mgr. Magáč Michal 5.-9. ročník Štvrtok, 14:00-16:00
Futbalový Š5 Mgr. Micherda Lukáš 5.D Streda, 13:30-14:30
Futbalový Š9 Mgr. Micherda Lukáš 9.C Pondelok, 13:30-14:30
Hádzaná Bc. Kundratová Barbora 1.-4. ročník Utorok, 14:00-16:00
Chemicko - matematický Mgr. Jovanovičová Iveta 9.B. Štvrtok, 13:45-15:45
Informatický Mgr. Klein Ladislav 1.-4. ročník Štvrtok, 12:45-14:45
Plavci ABC Mgr. Čemová Lucia   Pon.-Pia., 16:00-17:00
Pátranie po minulosti Mgr. Jančová Sylvia 5.-9. ročník Pondelok, 14:00-16:00
Plávanie a hry vo vode I. PaedDr. Pittnerová Gabriela 1.-9. ročník Streda, 14:00-16:00
Plávanie a hry vo vode II. Mgr. Ďuricová Jaroslava 1.-9. ročník Streda, 14:00-16:00
Plávanie pre pokročilých Kušnirik Richard 3.-4. ročník Utorok, 13:30-15:00
Príroda pod lupou Mgr. Grejtáková Ingrid 1.-4. ročník Pondelok, 13:15-15:15
Relaxačné plávanie I. PaedDr. Mária Cisková 1. stupeň Piatok, 13:30-15:30
Relaxačné plávanie II.  Mgr. Eva Čopová 1. stupeň Piatok, 13:30-15:30
Relaxačné plávanie III. PaedDr. Novická Martina 1. stupeň Piatok, 13:30-15:30
Slovenčina v praxi Mgr. Bujňáková Iveta 9.A.B Pondelok, 14:00-16:00
Spikujeme po anglicky Mgr. Repaská Adriana 5.-7. ročník Štvrtok, 13:30-15:30
Športové všeličo  Mgr. Dolinská Jana 1.-4. ročník Streda, 13:30-15:30
Tanec hrou Mgr. Mikovičová Ivana 1.-2.  ročník Pondelok, 13:15-15:15
Tanečná škola Mgr. Mikovičová Ivana 3.-4.  ročník Štvrtok, 13:15-15:15
Tenisový krúžok Mgr. Rešovská Radka 1.-4. ročník Piatok, 13:30-15:30
Turistický Ing. Kizeková Mária; Mgr. Vargová Zuzana 1.-9. ročník Sobota
Učíme sa hrou Mgr. Adamkovičová Marcela 4. ročník Pondelok, 13:30-15:30
Vodné pólo Bc. Novosad Peter   Pon.-Štvr., 17:00-18:00

 

Cieľom florbalového krúžku pre žiakov našej školy je:

·         zoznámiť sa s touto kolektívnou hrou,

·         osvojiť si pravidlá hry a pravidlá fair-play,  

·         zlepšiť sa v hernej činnosti a technike,

·         rozvíjať zmysel pre tímovú spoluprácu, získať pocit radosti z pohybu a športovania,

·         a v neposlednom rade popracovať na kondícii.