Záujmové útvary CVČ 18/19

Vážení rodičia, milí žiaci!

 

Aj v tomto školskom roku pre Vás otvárame nové krúžky (záujmové útvary), ktoré sa budú venovať rôznym činnostiam – od športu, cez tvorivosť, jazyky až po prípravu na monitor a prijímacie skúšky. Ak máte záujem, vyberte si z našej ponuky. Uvedené dni a časy môžu byť podľa záujmu a potrieb žiakov (rodičov) po dohode pozmenené.

 

Poznámka:

 

Plávanie ABCVodné pólo sú športové útvary s denným tréningom v neskorších hodinách (informácie u trénerov).

Záujmové útvary CVČ 2018/2019

  

Názov ZÚ Vedúci ZÚ Deň, čas
Angličtina Jolly Phonics Mgr. Čopová Eva PON, 13:00-14:00;     ŠTV, 12:50-13:35         
Angličtina Jolly Phonics Mgr. Paličková Iveta PON, 12:45-13:45;     UTO, 11:55-12:35
Čítame s porozumením PaedDr. Levická Radoslava STR, 14:00-16:00
Da bin ich, Mgr. Vargová Zuzana PON, 14:15-16:15
Dekoratív Mgr. Dolinská Jana STR, 13:00-15:00
English For Fun (Zábavná angličtina) Mgr. Repaská Adriana ŠTV, 13:00-15:00
Florbal - II. stupeň Mgr. Bizub Jaroslav STR, 13:30-15:30
Florbal - I. stupeň Mgr. Bizub Jaroslav ŠTV, 13:30-15:30
Futbal 8. roč. Mgr. Šoltés Jakub PON, 13:30-15:30
Futbal 9. roč. Mgr. Šoltés Jakub STR. 13:30-15:30
Hádzaná Mgr. Kundratová Miroslava UTO, 14:00-16:00
Hravá angličtina PaedDr. Cisková Mária UTO, 13:30-15:30
Informaticko - technický krúžok PaedDr. Bilišňanský Michal PON, 13:30-15:30
Nemčina pre najmenších Mgr. Adamkovičová Marcela ŠTV, 13:30-15:30
Pátranie po minulosti Mgr. Jančová STR, 14:00-16:00
Plávanie pre pokročilých Kušnirik Richard UTO, 14:00-15:00; ŠTV, 13:00-14:00
Plavci ABC Ing. Buzgo Juraj PON-PIA, 16:00-17:00
Po stopách pravopisu Mgr. Kandráčová Tatiana PON, 13:00-15:00
Príroda pod lupou Mgr. Grejtáková Inga PON, 13:00-15:00
Relaxačné plávanie PaedDr. Pittnerová Gabriela STR, 13:30-15:30;     PIA, 13:30-15:30
Štvorlístok Mgr. Ďuricová Jaroslava PON, 13:00-15:00
The School Dance I. (Tanec hrou) Mgr. Mikovičová Ivana PON, 13:00-15:00
The School Dance II. (Tanec hrou) Mgr. Mikovičová Ivana ŠTV, 13:00-15:00
Turistický Mgr. Vargová Z., Ing. Kizeková M. SOB, 09:00-16:00
Vodné pólo Bc. Novosad Peter PON-ŠTV, 17:00-18:00 
Výtvarné dielne Mgr. Petrufová Naďa STR, 13:30-15:30
Slovenské poklady Mgr. Čajková Galina ŠTV, 13:45-15:45