Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Galéria najlepších

2017/2018

 

      

Tatiana Košsalová 8.B - majsterka Európy a majsterka sveta 2014 mažoretky

Martin Remeta 9.A - reprezentant SR - futbal /do 15 rokov/

  

Oliver Novický - 2.A  Zber papiera 2014/2015

Stela Levická - 9.B štvornásobná majsterka Slovenska a majsterka Európy 2014 kickbox

   

Viktória Urdzíková 9.C  majsterka Slovenska /kickbox/

Kamila Kovaľová - Kočišová  8.B majsterka Slovenska 2014 hádzaná ml. žiačky