Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Galéria najlepších

2017/2018

 

      

Tatiana Košsalová 8.B - majsterka Európy a majsterka sveta 2014 mažoretky

Martin Remeta 9.A - reprezentant SR - futbal /do 15 rokov/

  

Oliver Novický - 2.A  Zber papiera 2014/2015

Stela Levická - 9.B štvornásobná majsterka Slovenska a majsterka Európy 2014 kickbox

   

Viktória Urdzíková 9.C  majsterka Slovenska /kickbox/

Kamila Kovaľová - Kočišová  8.B majsterka Slovenska 2014 hádzaná ml. žiačky