Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Školský časopis - MN Magazín

 

Link na elektronické vydanie školského čaopisu

 

http://mn-magazin.skolskenoviny.sk/

 

Prvé vydanie december 2016