Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Triedy

V školskom roku 2017/2018 sú na ZŠ dve futbalové triedy. 

7.C 2017/2018

8.C  2017/2018

 

Rokom 1988 sa začala písať úspešná história futbalu na ZŠ Mirka Nešpora. Za najvýraznejší úspech tejto histórie možno považovať zisk titulu majster Slovenska žiakmi 8. A triedy, ktorí sa takto v roku 1996 pod vedením trénerov Dr. Mariána Semančíka a Mgr. Miloša Jakubíka stali najlepším futbalovým družstvom na Slovensku v kategórii starších žiakov. Títo chlapci sa následne stali majstrami Slovenska v kategórii mladších aj v kategórii starších dorastencov. Okrem toho našu vlasť úspešne reprezentovali na zahraničných turnajoch napríklad vo Francuzsku a Holandsku obsadili I. miesto, v hlavnom meste Nórska – Oslo skončili na druhom mieste  a tretie získali v Neapole v Taliansku. Samozrejme nemôžeme opomenúť domáce a zahraničné úspechy ďalších futbalových tried. S hrdosťou môžeme konštatovať, že všetky futbalové triedy na základnej škole Mirka Nešpora patrili, patria a veríme, že budú patriť k absolútnej slovenskej špičke v mládežníckom futbale. Dokazujú to popredné umiestnenia v lige mladších a starších žiakov na krajskej aj republikovej úrovni. Dokazujú to aj úspechy na mnohých domácich turnajoch napríklad Dančov memoriál, Puma Cup a umiestnenia na zahraničných turnajoch napr. v nemeckom Ramschtade, maďarskej Niregyháze, poľskom Krosne a Krakowe, francúzskom Saint Germaine a Ris Orangis, talianskom Brugheriu a Miláne, belgickom Saxone a tak ďalej. Vo futbalových triedach na ZŠ Mirka Nešpora vyrástlo množstvo kvalitných futbalistov, ktorí sa dokázali presadiť v regionálnych a republikových mládežníckych, juniorských aj seniorských reprezentáciách. Z mnohých talentov sa stali profesionálni hráči v najlepších slovenských futbalových kluboch, aj v kluboch v susedných Čechách a Rakúsku. Za celú plejádu hráčov spomenieme aspoň mená ako Peter Hlinka, Miroslav  Drobňák, Marek Fabuľa, Bednár, Vladimír Pončák, Marián Adam, Karol Kovalík, Stanislav Angelovič, Stanislav Šesták a z tých mladších Ján Novák, Radoslav Lukáč, Lukáš Hricov, Lukáš Horváth. Pri tejto príležitosti nemôžeme nespomenúť trénerov a učiteľov športových tried, ktorí sa veľkou mierou pričinili o futbalový a osobnostný rast talentovaných hráčov. A tak naša vďaka patrí pánom: Olejníkovi, Majerovi, Mihalčinovi, Bartekovi, Semančíkovi, Mihálikovi, Mäsiarikovi, Ondríkovi, Kačalovi, Karaffovi, Jakubíkovi, Fortunovi, Makovičovi, Ržoncovi a v posledných rokoch Marekovi Petrušovi a Richardovi Krajcarovi.

Žiaci z futbalových tried sa často zúčastňujú významných futbalových turnajov na Slovensku a v zahraničí. V roku 2014 sa napríklad zúčastnili futbalového turnaja v rakúskom Salzburgu a v roku 2017 v Barcelone.