Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Triedy

V školskom roku 2017/2018 sú na ZŠ dve futbalové triedy. 

7.C 2017/2018

8.C  2017/2018

 

Rokom 1988 sa začala písať úspešná história futbalu na ZŠ Mirka Nešpora. Za najvýraznejší úspech tejto histórie možno považovať zisk titulu majster Slovenska žiakmi 8. A triedy, ktorí sa takto v roku 1996 pod vedením trénerov Dr. Mariána Semančíka a Mgr. Miloša Jakubíka stali najlepším futbalovým družstvom na Slovensku v kategórii starších žiakov. Títo chlapci sa následne stali majstrami Slovenska v kategórii mladších aj v kategórii starších dorastencov. Okrem toho našu vlasť úspešne reprezentovali na zahraničných turnajoch napríklad vo Francuzsku a Holandsku obsadili I. miesto, v hlavnom meste Nórska – Oslo skončili na druhom mieste  a tretie získali v Neapole v Taliansku. Samozrejme nemôžeme opomenúť domáce a zahraničné úspechy ďalších futbalových tried. S hrdosťou môžeme konštatovať, že všetky futbalové triedy na základnej škole Mirka Nešpora patrili, patria a veríme, že budú patriť k absolútnej slovenskej špičke v mládežníckom futbale. Dokazujú to popredné umiestnenia v lige mladších a starších žiakov na krajskej aj republikovej úrovni. Dokazujú to aj úspechy na mnohých domácich turnajoch napríklad Dančov memoriál, Puma Cup a umiestnenia na zahraničných turnajoch napr. v nemeckom Ramschtade, maďarskej Niregyháze, poľskom Krosne a Krakowe, francúzskom Saint Germaine a Ris Orangis, talianskom Brugheriu a Miláne, belgickom Saxone a tak ďalej. Vo futbalových triedach na ZŠ Mirka Nešpora vyrástlo množstvo kvalitných futbalistov, ktorí sa dokázali presadiť v regionálnych a republikových mládežníckych, juniorských aj seniorských reprezentáciách. Z mnohých talentov sa stali profesionálni hráči v najlepších slovenských futbalových kluboch, aj v kluboch v susedných Čechách a Rakúsku. Za celú plejádu hráčov spomenieme aspoň mená ako Peter Hlinka, Miroslav  Drobňák, Marek Fabuľa, Bednár, Vladimír Pončák, Marián Adam, Karol Kovalík, Stanislav Angelovič, Stanislav Šesták a z tých mladších Ján Novák, Radoslav Lukáč, Lukáš Hricov, Lukáš Horváth. Pri tejto príležitosti nemôžeme nespomenúť trénerov a učiteľov športových tried, ktorí sa veľkou mierou pričinili o futbalový a osobnostný rast talentovaných hráčov. A tak naša vďaka patrí pánom: Olejníkovi, Majerovi, Mihalčinovi, Bartekovi, Semančíkovi, Mihálikovi, Mäsiarikovi, Ondríkovi, Kačalovi, Karaffovi, Jakubíkovi, Fortunovi, Makovičovi, Ržoncovi a v posledných rokoch Marekovi Petrušovi a Richardovi Krajcarovi.

Žiaci z futbalových tried sa často zúčastňujú významných futbalových turnajov na Slovensku a v zahraničí. V roku 2014 sa napríklad zúčastnili futbalového turnaja v rakúskom Salzburgu a v roku 2017 v Barcelone.