Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020.

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020.

Jedáleň

Kontakt školská jedáleň 0910437771
 
 
 
Jedálny lístok tu: https://nespora.edupage.org/menu/
 
Jedálny lístok žiakov s diétou - CELIAKIA je totožný, avšak suroviny na prípravu jedál sú nahrádzané surovinami vhodnými pre celiatikov. Postup pri príprave týchto jedál je v súlade s platnými právnymi predpismi ( Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z.) a platnými receptúrami pre diétne stravovanie.