Kontakt

Adresa:

Základná škola
Mirka Nešpora 2,
080 01 Prešov

Kontakt:

tel.: +421 51 7710957
nespora2@gmail.com

 
Riadieľ školy
Mgr. Jaroslav Bizub tel.: +421 51 7710957   riaditel.nespora@gmail.com
Ekonomický úsek
Helena Novotná tel.: +421 51 7710957 novotna.hel@gmail.com  
Ing. Renáta Bartková Hudačková tel.: + 421 51 7710957 bartkovahudackova.nespora@gmail.com  
Zástupcovia riaditeľa školy
PaedDr.Ľubomíra Mišenková tel.: +421 51 7710957   misenkova.nespora@gmail.com 1.A
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957   klein@stonline.sk 8.C
Bazén - vedúci bazénu
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957   klein@stonline.sk
 
Školská jedáleň
Katarína Majerová    0910 437 771 katarina.majerova@pobox.sk
Učitelia I. stupeň
Mgr. Jana Dolinská tel.: +421 51 7710957 dolinska.nespora@gmail.com 2.C
       
Mgr. Nadežda Petrufová tel.: +421 51 7710957 petrufova.nespora@gmail.com 1.B
PaedDr. Mária Cisková tel.: +421 51 7710957 ciskova.nespora@gmail.com 1.C
Mgr. Iveta Paličková tel.: +421 51 7710957 palickova.nespora@gmail.com 2.B
Mgr. Marcela Adamkovičová tel.: +421 51 7710957 adamkovicova.nespora@gmail.com 3.B
Mgr. Ivama Mikovičová tel.: +421 51 7710957 mikovicova.nespora@gmail.com 3.A
Mgr. Ingrid Grejtáková tel.: +421 51 7710957 grejtakova.nespora@gmail.com 4.A
Mgr. Ďuricová Jaroslava tel.: +421 51 7710957 duricova.nespora@gmail.com 4.C
Mgr. Eva Čopová tel.: +421 51 7710957 copova.nespora@gmail.com 2.A
Mgr. Eva Timková tel.: +421 51 7710957 timkova.nespora@gmail.com 4.B
Učitelia II. stupeň
Mgr. Zuzana Vargová tel.: +421 51 7710957 vargova.nespora@gmail.com 9.A
Mgr.  Mária Kizeková tel.: +421 51 7710957 kizekova.nespora@gmail.com 9.B
Mgr. Daniela Kvašňáková tel.: +421 51 7710957 kvasnakova.nespora@gmail.com 9.C
PaedDr. Radoslava Levická tel.: +421 51 7710957 levicka.nespora@gmail.com 5.A
PaedDr. Oľga Belejová tel.: +421 51 7710957 belejova.nespora@gmail.com  
Mgr. Adriana Repaská tel.: +421 51 7710957 repaska.nespora@gmail.com 6.A
Mgr. Iveta Bujňáková tel.: +421 51 7710957 bujnakova.nespora@gmail.com 6.B
PaedDr. Ľudovít Tobiáš tel.: +421 51 7710957 tobias.nespora@gmail.com 5.B

Mgr.Tatiana Kandráčová

tel.: +421 51 7710957 kandracova.nespora@gmail.com 7.B
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957 klein.nespora@gmail.com 8.C
PaedDr. Viera Pankuchová tel.: +421 51 7710957 pankuchova.nespora@gmail.com 8.B
Mgr. Katarína Müllerová tel.: +421 51 7710957 mullerova.nespora@gmail.com 7.A
Mgr. Iveta Jovanovičová tel.: +421 51 7710957 cajkova.nespora@gmail.com 8.B
Mgr. Peter Niroda tel.: +421 51 7710957 niroda.nespora@gmail.com  
PaedDr. Gabriela Pittnerová tel.: +421 51 7710957 pittnerova.nespora@gmail.com  
Mgr. Galina Čajková tel.: +421 51 7710957 cajkova.nespora@gmail.com  

PaedDr. Rudolf Hreňo

tel.:+421 51 7710957 hreno.nespora@gmail.com  
Mgr.Sylvia Jančová tel.:+421 51 7710957 jancova.nespora@gmail.com  
Božena Štefániková tel.:+421 51 7710957    
       
Vychovávateľky ŠKD
Danka Jakovichova tel.: +421 51 7710957 jankovichova.nespora@gmail.com  
Alena Filičková tel.: +421 51 7710957
filickova.nespora@gmail.com
 
Dagmar Košútová tel.: +421 51 7710957 kosutova.nespora@gmail.com  
Bc.Zuzana Olejniková tel.: +421 51 7710957 olejnikova.nespora@gmail.com  
Bc. Iveta Lokajová tel.: +421 51 7710957 lokajova.nespora@gmail.com  
Mgr. Holéczyová Zuzana tel.:+421 51 7710957 holeczyová.nespora@gmail.com  

Špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Petrušková

tel.: +421 51 7710957

 

petruskova.nespora@gmail.com

 

Školský psychológ

Mgr. Eva Trojanovičová

tel.: +421 51 7710957

 

eva.trojanovicova@gmail.com