Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Kontakt

Adresa:

Základná škola
Mirka Nešpora 2,
080 01 Prešov

Kontakt:

tel.: +421 51 7710957
nespora2@gmail.com

 
Riadieľ školy
Mgr. Jaroslav Bizub tel.: +421 51 7710957   riaditel.nespora@gmail.com
Ekonomický úsek
Helena Novotná tel.: +421 51 7710957 novotna.hel@gmail.com  
Ing. Renáta Bartková Hudačková tel.: + 421 51 7710957 bartkovahudackova.nespora@gmail.com  
Zástupcovia riaditeľa školy
PaedDr.Ľubomíra Mišenková tel.: +421 51 7710957   misenkova.nespora@gmail.com 1.A
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957   klein@stonline.sk 8.C
Bazén - vedúci bazénu
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957   klein@stonline.sk
 
Školská jedáleň
Katarína Majerová    0910 437 771 katarina.majerova@pobox.sk
Učitelia I. stupeň
Mgr. Jana Dolinská tel.: +421 51 7710957 dolinska.nespora@gmail.com 2.C
       
Mgr. Nadežda Petrufová tel.: +421 51 7710957 petrufova.nespora@gmail.com 1.B
PaedDr. Mária Cisková tel.: +421 51 7710957 ciskova.nespora@gmail.com 1.C
Mgr. Iveta Paličková tel.: +421 51 7710957 palickova.nespora@gmail.com 2.B
Mgr. Marcela Adamkovičová tel.: +421 51 7710957 adamkovicova.nespora@gmail.com 3.B
Mgr. Ivama Mikovičová tel.: +421 51 7710957 mikovicova.nespora@gmail.com 3.A
Mgr. Ingrid Grejtáková tel.: +421 51 7710957 grejtakova.nespora@gmail.com 4.A
Mgr. Ďuricová Jaroslava tel.: +421 51 7710957 duricova.nespora@gmail.com 4.C
Mgr. Eva Čopová tel.: +421 51 7710957 copova.nespora@gmail.com 2.A
Mgr. Eva Timková tel.: +421 51 7710957 timkova.nespora@gmail.com 4.B
Učitelia II. stupeň
Mgr. Zuzana Vargová tel.: +421 51 7710957 vargova.nespora@gmail.com 9.A
Mgr.  Mária Kizeková tel.: +421 51 7710957 kizekova.nespora@gmail.com 9.B
Mgr. Daniela Kvašňáková tel.: +421 51 7710957 kvasnakova.nespora@gmail.com 9.C
PaedDr. Radoslava Levická tel.: +421 51 7710957 levicka.nespora@gmail.com 5.A
PaedDr. Oľga Belejová tel.: +421 51 7710957 belejova.nespora@gmail.com  
Mgr. Adriana Repaská tel.: +421 51 7710957 repaska.nespora@gmail.com 6.A
Mgr. Iveta Bujňáková tel.: +421 51 7710957 bujnakova.nespora@gmail.com 6.B
PaedDr. Ľudovít Tobiáš tel.: +421 51 7710957 tobias.nespora@gmail.com 5.B

Mgr.Tatiana Kandráčová

tel.: +421 51 7710957 kandracova.nespora@gmail.com 7.B
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957 klein.nespora@gmail.com 8.C
PaedDr. Viera Pankuchová tel.: +421 51 7710957 pankuchova.nespora@gmail.com 8.B
Mgr. Katarína Müllerová tel.: +421 51 7710957 mullerova.nespora@gmail.com 7.A
Mgr. Iveta Jovanovičová tel.: +421 51 7710957 cajkova.nespora@gmail.com 8.B
Mgr. Peter Niroda tel.: +421 51 7710957 niroda.nespora@gmail.com  
PaedDr. Gabriela Pittnerová tel.: +421 51 7710957 pittnerova.nespora@gmail.com  
Mgr. Galina Čajková tel.: +421 51 7710957 cajkova.nespora@gmail.com  

PaedDr. Rudolf Hreňo

tel.:+421 51 7710957 hreno.nespora@gmail.com  
Mgr.Sylvia Jančová tel.:+421 51 7710957 jancova.nespora@gmail.com  
Božena Štefániková tel.:+421 51 7710957    
       
Vychovávateľky ŠKD
Danka Jakovichova tel.: +421 51 7710957 jankovichova.nespora@gmail.com  
Alena Filičková tel.: +421 51 7710957
filickova.nespora@gmail.com
 
Dagmar Košútová tel.: +421 51 7710957 kosutova.nespora@gmail.com  
Bc.Zuzana Olejniková tel.: +421 51 7710957 olejnikova.nespora@gmail.com  
Bc. Iveta Lokajová tel.: +421 51 7710957 lokajova.nespora@gmail.com  
Mgr. Holéczyová Zuzana tel.:+421 51 7710957 holeczyová.nespora@gmail.com  

Špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Petrušková

tel.: +421 51 7710957

 

petruskova.nespora@gmail.com

 

Školský psychológ

Mgr. Eva Trojanovičová

tel.: +421 51 7710957

 

eva.trojanovicova@gmail.com