Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Kontakt

Adresa:

Základná škola
Mirka Nešpora 2,
080 01 Prešov

Kontakt:

tel.: +421 51 7710957
nespora2@gmail.com

 
Riadieľ školy
Mgr. Jaroslav Bizub tel.: +421 51 7710957   riaditel.nespora@gmail.com
Ekonomický úsek
Helena Novotná tel.: +421 51 7710957 novotna.hel@gmail.com  
Ing. Renáta Bartková Hudačková tel.: + 421 51 7710957 bartkovahudackova.nespora@gmail.com  
Zástupcovia riaditeľa školy
PaedDr.Ľubomíra Mišenková tel.: +421 51 7710957   misenkova.nespora@gmail.com
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957   klein@stonline.sk
Bazén - vedúci bazénu
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957   klein@stonline.sk
Školský psychológ
Mgr. Eva Trojanovičová tel.: +421 51 7710957   eva.trojanovicova@gmail.com
Školská jedáleň
Katarína Majerová    +421 51 7710602 katarina.majerova@pobox.sk
Učitelia I. stupeň
Mgr. Jana Dolinská tel.: +421 51 7710957 dolinska.nespora@gmail.com 1.C
Mgr. Jozefína Onderová tel.: +421 51 7710957 onderova.nespora@gmail.com 4.B
Mgr. Nadežda Petrufová tel.: +421 51 7710957 petrufova.nespora@gmail.com 4.A
Mgr. Iveta Paličková tel.: +421 51 7710957 palickova.nespora@gmail.com 1.B
Mgr. Marcela Adamkovičová tel.: +421 51 7710957 adamkovicova.nespora@gmail.com 2.B
Mgr. Ivama Mikovičová tel.: +421 51 7710957 mikovicova.nespora@gmail.com 2.A
Mgr. Ingrid Grejtáková tel.: +421 51 7710957 grejtakova.nespora@gmail.com 3.A
Mgr. Ďuricová Jaroslava tel.: +421 51 7710957 Duricova.nespora@gmail.com 3.C
Mgr. Eva Čopová tel.: +421 51 7710957 copova.nespora@gmail.com 1.A
Mgr. Eva Timková tel.: +421 51 7710957 timkova.nespora@gmail.com 3.B
Učitelia II. stupeň
Mgr. Zuzana Vargová tel.: +421 51 7710957 vargova.nespora@gmail.com 8.A
Mgr.  Mária Kizeková tel.: +421 51 7710957 kizekova.nespora@gmail.com 8.B
Mgr. Daniela Kvašňáková tel.: +421 51 7710957 kvasnakova.nespora@gmail.com 8.C
PaedDr. Radoslava Levická tel.: +421 51 7710957 levicka.nespora@gmail.com 9.A
PaedDr. Oľga Belejová tel.: +421 51 7710957 belejova.nespora@gmail.com 9.B
Mgr. Adriana Repaská tel.: +421 51 7710957 repaska.nespora@gmail.com 5.A
Mgr. Iveta Bujňáková tel.: +421 51 7710957 bujnakova.nespora@gmail.com 5.B
PaedDr. Ľudovít Tobiáš tel.: +421 51 7710957 tobias.nespora@gmail.com  

Mgr.Tatiana Kandráčová

tel.: +421 51 7710957 kandracova.nespora@gmail.com 6.B
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957 klein.nespora@gmail.com 7.C
PaedDr. Viera Pankuchová tel.: +421 51 7710957 pankuchova.nespora@gmail.com 7.B
Mgr. Katarína Müllerová tel.: +421 51 7710957 mullerova.nespora@gmail.com 6.A
Mgr. Iveta Jovanovičová tel.: +421 51 7710957 cajkova.nespora@gmail.com 7.B
Mgr. Peter Niroda tel.: +421 51 7710957 niroda.nespora@gmail.com  
PaedDr. Gabriela Pittnerová tel.: +421 51 7710957 pittnerova.nespora@gmail.com  
Mgr. Galina Čajková tel.: +421 51 7710957 cajkova.nespora@gmail.com  

Jakub Žarnay

tel.: +421 51 7710957 zarnay.nespora@gmail.com  
Božena Štefániková tel.:+421 51 7710957    
Vychovávateľky ŠKD
Danka Jakovichova tel.: +421 51 7710957 jankovichova.nespora@gmail.com  
Mgr. Mária Andrejková tel.: +421 51 7710957  
Dagmar Košútová tel.: +421 51 7710957 kosutova.nespora@gmail.com  
Bc.Zuzana Olejniková tel.: +421 51 7710957 olejnikova.nespora@gmail.com  
Bc. Iveta Lokajová tel.: +421 51 7710957 lokajova.nespora@gmail.com  
Mgr. Holéczyová Zuzana tel.:+421 51 7710957 holeczyová.nespora@gmail.com