Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

29.09.2017, Streda

BEZPEČNE NA CESTE

V piatok - 29.9.2017 sa pre žiakov 1. stupňa našej základnej školy uskutočnil projektový deň „Bezpečne na ceste“. Všetkých čakala zábava, učenie -„trochu inak“, overovanie a upevňovanie vedomostí z prierezových tém dopravnej výchovy a ochrany života a zdravia. Pre žiakov boli pripravené aj dopravné hry, jazda zručnosti a mnoho iných pútavých a poučných aktivít.