Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

29.09.2017, Streda

BEZPEČNE NA CESTE

V piatok - 29.9.2017 sa pre žiakov 1. stupňa našej základnej školy uskutočnil projektový deň „Bezpečne na ceste“. Všetkých čakala zábava, učenie -„trochu inak“, overovanie a upevňovanie vedomostí z prierezových tém dopravnej výchovy a ochrany života a zdravia. Pre žiakov boli pripravené aj dopravné hry, jazda zručnosti a mnoho iných pútavých a poučných aktivít.