Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

03.10.2017, Pondelok

Zber papiera

· 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov · papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve KO · celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. SR · papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať · pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva · z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky · recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov