Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

03.10.2017, Pondelok

Zber papiera

· 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov · papier tvorí 20% hmotnosti v celkovom množstve KO · celková ročná produkcia papiera je 800kg/obyv. SR · papier je možné recyklovať veľmi dobre (5–8-krát) a následne kompostovať · pri recyklácii sa papier rozvlákňuje na vlákna celulózy a následne opäť spracováva · z recyklovaného papiera sa vyrábajú najkvalitnejšie výrobky · recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov