Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

20.11.2017, Pondelok

Testovanie 5

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/18. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiaci 6. - 8. ročníkov sa zúčastnia akcie Ekotopfilm. Žiaci 1. stupňa sa učia podľa rozvrhu.

 

Testovanie piatakov T5

V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/18. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Žiaci budú testovaní z/zo:
*matematiky (Špecifikácia testu z matematiky),
*slovenského jazyka a literatúry  (Šecifikácia testov z vyučovacích jazykov).

Podrobné informácie o testovaní nájdete na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

Obrázkové výsledky pre: testovanie 5Na stránke nájdete aj testy z minuloročných testovaní:

2016-MAT/odpovede/, 2016-SJL/odpovede/

2015-MAT/odpovede/, 2015-SJL/odpovede/

2014-MAT/odpovede/, 2014-SJL/odpovede/

PaedDr. Ľ. Mišenková