Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

12.03.2018, Pondelok

Hviezdoslavov Kubím

Táto tradičná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnila 8. 3. 2018. Školskému kolu predchádzali triedne kolá. Trojčlennej komisii sa predstavilo 21 žiakov 5. – 8. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 2. kategória – 5. a 6. ročník, 3. kategória – 7., 8. a 9. ročník. Poďakovanie patrí všetkým recitátorom, ktorí ukázali odvahu, výbornú pamäť a hlavne lásku k materinskému jazyku.

Táto tradičná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy sa uskutočnila 8. 3. 2018. Školskému kolu predchádzali triedne kolá. Trojčlennej komisii sa predstavilo 21 žiakov 5. – 8. ročníka. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: 2. kategória – 5. a 6. ročník, 3. kategória – 7., 8. a  9. ročník. Poďakovanie patrí všetkým recitátorom, ktorí ukázali odvahu, výbornú pamäť a hlavne lásku k materinskému jazyku. A tu sú mená víťazov:

Poézia – 2. kategória

1.       Kristína Špirengová (5.B)

2.       Michaela Orinčáková (6. A)

3.       Michelle Maria McKinley (6.B)

Poézia – 3. kategória

1.       Emma Repaská (8.A)

2.       Sofia Valkovičová (7. B)

3.       Sára Drábová (7. A)

Próza – 2. kategória

1.       Šárka Marcinová (6.A)

2.       Nina Kolačkovská (6.A)

3.       Dália Širotňáková (5.B)

Próza – 3. kategória

1.       Alica Bavoľárová (7.A)

2.       Emma Amir (8. A)

3.       Alexandra Balárová (7.A)

Špeciálnu cenu poroty získal Martin Manko (8. B) za originálny a vtipný prednes.

Na okresné kolo postupuje Kristína Špirengová,Emma Repaská, Šárka Marcinová a Alica Bavoľárová . Srdečne blahoželáme a držíme palce.

                                                                                                                                                  Mgr. Iveta Bujňáková