Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

26.03.2018, Pondelok

22. marec - Deň vody

Vo štvrtok 22.3. 2018 bolo na našej škole ozaj rušno. V rámci Dňa otvorených dverí nás navštívili predškoláci, rodičia, ale aj starí rodičia našich žiakov. A ešte jedna vzácna návšteva tu bola.... Keďže v tento deň na celom svete slávi svoj sviatok voda, prišla do niektorých tried v rámci tematického vyučovania na návštevu „VODNÁ KVAPKA“. Malá, priehľadná a bezfarebná kvapôčka putovala so žiakmi 3.C, 2.A a 1.A po rôznych miestach Slovenska i sveta po celý vyučovací deň. Vysvetlila im svoju dôležitosť, naučila ich mnoho nových informácií a navyše im ukázala, ako si z nej žiaci môžu pripraviť chutné a zdravé nápoje. Žiaci sa o vode v tento deň veľa naučili, no najdôležitejšie je, aby pochopili jej význam a nenahraditeľnosť pre náš život. Mgr. J. Ďuricová