Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

26.04.2018, Štvrtok

Deň Zeme – projektový deň na 1. stupni

„My bez zdravej zemegule nebudeme môcť žiť, ale zemeguľa bez nás bude vedieť existovať.“ Dňa 24. apríla 2018 sa naša škola zmenila na krásny „priestor“ venovaný našej krásnej, no čím ďalej, tým viac znečistenej prírode. Žiaci 1. stupňa si prostredníctvom zaujímavých aktivít na rozmanitých stanovištiach pripomenuli tento významný deň venovaný našej krásnej Zemi. V týždni od 16. 4. – 20. 4. sa v rámci vyučovania venovali environmentálnym činnostiam spojených s čitateľskou gramotnosťou.