Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

30.04.2018, Pondelok

Úspešný mladý biológ

Filip Čajka , žiak 8. ročníka, nás úspešne reprezentoval v celoštátnom kole biologickej olympiády, kde v silnej vedeckej konkurencii obsadil 8. miesto. V projektovej časti, v kategórii C zaujal svojím projektom„ Cesta za mineralogickou zbierkou“, v ktorej vypracoval poster, odbornú prácu a prezentáciu, zameranú na poznávanie vzácnych minerálov Slovenska. Odbornú porotu zaujal množstvom preskúmaných nálezísk, opísaním vlastných prístupov na tieto lokality, zaznamenaním lokalít do mapy Slovenska, dokumentovaním minerálov – foto a mikrofoto, vytvorením vlastnej zbierky minerálov a vypracovaním vlastných praktických postupov pozorovania minerálov, ale tiež snahou dostať všetky dostupné informácie medzi spolužiakov a všetkých záujemcov o túto krásnu časť našej prírody.