Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

30.04.2018, Pondelok

Ukážky prvej pomoci

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď bude musieť poskytnúť prvú pomoc. Vieme to? Vieme to urobiť správne? Študenti tretieho ročníka Strednej zdravotníckej školy v Prešove pod vedením pani učiteľky Goreckej si prepravili pre žiakov druhého stupňa názorné ukážky poskytovania prvej pomoci na štyroch stanovištiach. 1. Kardiopulmorálna resuscitácia s použitím AED (automatického externého defibrilátora) 2. Prvá pomoc pri aspirácii cudzieho telesa dospelého a dieťaťa 3. Prvá pomoc pri otvorenej zlomenine 4. Použitie autoinjektora pri anafylaktickom šoku po uštipnutí hmyzom