Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

09.05.2018, Streda

Deň otvorených dverí na hasičskej stanici v Prešove.

Viacerým ľuďom je známy fakt, že Florián je patrónom hasičov. Aj preto sa každoročne v našom meste 4. mája konajú slávnosti pripominajúce si túto „odvážnu“ profesiu, pre niektorých dokonca dobrovoľnú činnosť. Sviatok profesionálov, ktorí zasahujú nielen pri požiaroch, ale aj pri dopravných nehodách, haváriách, kalamitách, či živelných pohromách.