Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

11.05.2018, Piatok

Riaditeľské voľno

Oznámenie o poskytnutí riaditel'ského vol'na. Riaditel'stvo Základnej školy Mirka Nešpora 2 v Prešove oznamuje, že dňa 15.5.2018 udeľuje riaditel'ské vol'no. Dňa 15.5.2018 sa uskutoční v budove školy 10. ročník Dňa mlieka v spolupráci s MsÚ Prešov. Z uvedeného dôvodu riaditeľ ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. §150 ods. 5 poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka z organizačných a technických dôvodov na tento deň riaditel'ské vol'no. Školská jedáleň nebude v prevádzke a ŠKD nebude zabezpečovat' v tomto termíne činnosť.