Plavecká štafeta 30.11.2019

Dňa 18.12. 2019 sa uskutočnila Plavecká štafeta mesta Prešov.

Dňa 18.12. 2019 sa uskutočnila Plavecká štafeta mesta Prešov.

21.12. 2019 - 7.1. 2020 V čase Vianočných prázdnin nebudú v prevádzke ani ŠKD a školská jedáleň

21.12. 2019 - 7.1. 2020 V čase Vianočných prázdnin nebudú v prevádzke ani ŠKD a školská jedáleň

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách je 8.1. 2020

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách je 8.1. 2020

22.08.2019, Piatok

Začiatok školského roku 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roku: 8.15 -– zraz žiakov pred základnou školou 8.30 – slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy 9.15 -10.30 – triednické hodiny (organizačné pokyny na nasledujúci deň, BOZP...) Školský klub detí, školská jedáleň 2.9.2019 nie sú v prevádzke. Novoprijatí žiaci budú o umiestnení v triedach, informovaní po príchode do školy. Informácie o školskom stravovaní podáva vedúca školskej jedálne.