Dňa 2.9.2019 sa opäť otvorila brána školy pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia sa. Všetci žiaci, rodičia, pedagógovia sa zhromaždili v átriu školy , aby si vypočuli prejav riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Bizuba a pozreli…

Dňa 2.9.2019 sa opäť otvorila brána školy pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia sa. Všetci žiaci, rodičia, pedagógovia sa zhromaždili v átriu školy , aby si vypočuli prejav riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Bizuba a pozreli krátky kultúrny program..

22.08.2019, Piatok

Začiatok školského roku 2019/2020

Slávnostné otvorenie školského roku: 8.15 -– zraz žiakov pred základnou školou 8.30 – slávnostné otvorenie školského roka v átriu školy 9.15 -10.30 – triednické hodiny (organizačné pokyny na nasledujúci deň, BOZP...) Školský klub detí, školská jedáleň 2.9.2019 nie sú v prevádzke. Novoprijatí žiaci budú o umiestnení v triedach, informovaní po príchode do školy. Informácie o školskom stravovaní podáva vedúca školskej jedálne.