Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

10.04.2019, Streda

ZBER HLINÍKA

V čase od 8.4. do 20.4. 2019 v našej škole zbierame okrem papiera aj hliník. Pomáhame tak recyklovať surovinu, ktorá po vyhodení do bežného odpadu, spôsobuje vážne znečistenie, zasahujúce vodu, pôdu a následne zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Uskutočňujeme: 1. Hliníkový skarabeus: zbierame stlačené hliníkové nápojové plechovky, plechovky od konzerv, obaly potravín / po stlačení sa obal neotvára!/ a iné hliníkové fólie. Odpad musí byť čistý, nie mastný,ani špinavý. 2. Zber SABI- zvlášť prosíme oddeliť viečka zo Sabi výrobkov, ktoré zbierame do inej súťaže. Zber SABI prebieha priebežne celý školský rok- do konca júna 2019 Veríme, že nám pomôžete v úsilí učiť skutkami a chrániť činmi. Mgr. Galina Čajková, koordinátorka ENV

V čase od 8.4. do 20.4. 2019 v našej škole zbierame okrem papiera  aj hliník. Pomáhame tak recyklovať surovinu, ktorá po vyhodení do bežného odpadu, spôsobuje vážne znečistenie, zasahujúce  vodu, pôdu a následne zdravie ľudí, zvierat a rastlín. Uskutočňujeme:

1. Hliníkový skarabeus: zbierame stlačené hliníkové nápojové  plechovky, plechovky od konzerv, obaly potravín / po stlačení sa obal neotvára!/ a iné hliníkové fólie. Odpad musí byť čistý, nie mastný,ani špinavý.

2. Zber SABI- zvlášť prosíme oddeliť viečka zo Sabi výrobkov, ktoré zbierame do inej súťaže. Zber SABI prebieha priebežne celý školský rok- do konca júna 2019

Veríme, že nám pomôžete v úsilí učiť skutkami a chrániť činmi.

Mgr. Galina Čajková, koordinátorka ENV