Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

17.04.2019, Streda

Po stopách Ľudovíta Štúra

Ľudovít Štúr – postava našich národných dejín, ktorú poznajú z hodín slovenského jazyka alebo dejepisu všetci žiaci ôsmeho ročníka. No na skutočné spoznávanie sme sa vybrali dňa 16.4.2019 netradičnou cestou. Navštívili sme Centrum regionálnych dokumentov v prešovskej knižnici P. O. Hviezdoslava. Prednáška p. Sivaničovej nám priblížila jeho pracovný aj súkromný život. Elegán zo starých obrazov a fotiek bol tak ako my – človek učiaci sa, pracujúci i milujúci. Verím, že táto hodina dejepisu bola pre našich žiakov prínosom a pomohla im v rozhodovaní, či bol Ľ. Štúr naozaj najväčším Slovákom. Mgr. Sylvia Jančová