Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

28.04.2019, Nedeľa

Škola zážitkov Harvart – Svet médií

25. 4. 2019 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili audiovizuálnej prednášky zameranej na mediálne vzdelávanie a kritické myslenie – SVET MÉDIÍ. Spoločne s filmovým kritikom Petrom Konečným sme nahliadli do sveta kinematografie. V pútavej prednáške spojenej s premietaním sme sa dozvedeli úžasné informácie o filmoch, ktoré zmenili svet. Zasmiali sme sa na svetových reklamách, ktoré zaujali kreativitou a prevedením. Na záver sme si pozreli videoklipy, ktoré si dali za cieľ poukázať na dôležité životné témy. Po 90 minútach sme odchádzali múdrejší. Naučili sme sa, že svet médií je nesmierne bohatý a vďaka tejto prednáške ho vieme lepšie pochopiť. Už sa tešíme na SVET MÉDIÍ 2. Mgr. Iveta Bujňáková