10.06.2019, Pondelok

ŠvP – Stará Lesná

V dňoch 3.6. – 7.6. 2019 žiaci 1.a, 1.C a 2. B zamenili školské lavice za krásnu tatranskú prírodu. Zažili týždeň plný pohybu, poznávania krás Tatier a hier v kruhu svojich kamarátov. Ľ. Mišenková