Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

17.06.2019, Pondelok

Zelená čítaniu

ZELENÁ ČÍTANIU So školským rokom 2018/2019 sa Nešporáci lúčili netradične - knihou. V rámci spolupráce s Knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove bol v piatok 14. 6. 2019 zrealizovaný projektový deň s názvom ZELENÁ ČÍTANIU. Zelená nesvietila v tento deň len v názve projektu, ale aj na oblečení žiakov - zelenou farbou svojho oblečenia vyjadrili svoj postoj k čítaniu, a teda to, že čítajú radi a čítanie má u nich vždy zelenú. Projekt bol súčasťou trojdňového literárneho festivalu Zvedavé čítanie, ktorý pripravila mestská knižnica nielen pre deti, ale pre všetkých Prešovčanov, ktorí milujú knihy a všetko, čo je s nimi spojené. Piatkové stretnutie s knihami bolo ozaj nevšedné - pútavé a hravé. Žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali viacero aktivít a tvorivých dielní, ako napr.: čítací maratón, dramatizáciu rozprávok, literárnu súťaž Milionár, burzu kníh, ilustrované čítanie, ale aj besedy so spisovateľmi, ako napr.: Ondrej Nagaj, Tibor Hujdič Mrkvička, či Ľubomír Feldek s dcérou Katkou. M