Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

17.06.2019, Pondelok

Zelená čítaniu

ZELENÁ ČÍTANIU So školským rokom 2018/2019 sa Nešporáci lúčili netradične - knihou. V rámci spolupráce s Knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove bol v piatok 14. 6. 2019 zrealizovaný projektový deň s názvom ZELENÁ ČÍTANIU. Zelená nesvietila v tento deň len v názve projektu, ale aj na oblečení žiakov - zelenou farbou svojho oblečenia vyjadrili svoj postoj k čítaniu, a teda to, že čítajú radi a čítanie má u nich vždy zelenú. Projekt bol súčasťou trojdňového literárneho festivalu Zvedavé čítanie, ktorý pripravila mestská knižnica nielen pre deti, ale pre všetkých Prešovčanov, ktorí milujú knihy a všetko, čo je s nimi spojené. Piatkové stretnutie s knihami bolo ozaj nevšedné - pútavé a hravé. Žiaci 1. a 2. stupňa absolvovali viacero aktivít a tvorivých dielní, ako napr.: čítací maratón, dramatizáciu rozprávok, literárnu súťaž Milionár, burzu kníh, ilustrované čítanie, ale aj besedy so spisovateľmi, ako napr.: Ondrej Nagaj, Tibor Hujdič Mrkvička, či Ľubomír Feldek s dcérou Katkou. M