Plavecká štafeta 30.11.2019

Dňa 18.12. 2019 sa uskutočnila Plavecká štafeta mesta Prešov.

Dňa 18.12. 2019 sa uskutočnila Plavecká štafeta mesta Prešov.

21.12. 2019 - 7.1. 2020 V čase Vianočných prázdnin nebudú v prevádzke ani ŠKD a školská jedáleň

21.12. 2019 - 7.1. 2020 V čase Vianočných prázdnin nebudú v prevádzke ani ŠKD a školská jedáleň

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách je 8.1. 2020

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách je 8.1. 2020

07.09.2019, Sobota

Dňa 10.9.2019 sa v jednotlivých triedach o 16:30 uskutočnia triedne aktívy.

Dňa 9.9.2019 sa o 16:00 v zborovni školy uskutoční stretnutie triednych dôverníkov. Dňa 10.9.2019 sa v jednotlivých triedach o 16:30 uskutočnia triedne aktívy.