Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

07.10.2019, Pondelok

Deň úsmevu

„Stačí málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden úsmev, aby sa všetko stalo možným.“ (G. Cesbron) Každoročne je prvý októbrový piatok venovaný dobrej nálade a dobrým skutkom. Od roku 1999 sa v tento deň na celom svete oslavuje svetový deň úsmevu. Inak tomu nebolo ani v triedach našej základnej školy. Žiaci 1. stupňa si tento deň pripomenuli aktivitami a tvorivými úlohami počas piatkového tematického vyučovania. Mgr. Jaroslava Ďuricová