Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

08.10.2019, Streda

TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV 1. ROČNÍKOV

Aj v tomto školskom roku sme preverili pohybové predpoklady našich najmenších žiakov – prvákov. Prešli testami ako sú: člnkový beh, ľah - sed, skok z miesta, výdrž v zhybe, kotúľanie 3 lôpt, šatkovaná naháňačka a zostava s tyčou. Po spracovaní výsledkov v danom programe sa žiakom vypočíta, na aké druhy športu majú predpoklady a v čom by mohli vynikať. Následne dostanú do rúk certifikát. Dolinská