Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov 1.4. - 30.4. 2020. Slávnostný zápis 1. apríl 2020 o 16.00.

Zápis prvákov 1.4. - 30.4. 2020. Slávnostný zápis 1. apríl 2020 o 16.00.

Jarné prázdniny 04.02.2020

Jarné prázdniny pre východné slovensko: 29.2. - 8.3. 2020

Jarné prázdniny pre východné slovensko: 29.2. - 8.3. 2020

27.01.2020, Pondelok

SKVELÉ 1. MIESTO

Žiaci III.C sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej SLOVENSKÝM NÁRODNÝM DIVADLOM pod názvom "Ako bude vyzerať divadlo o 100 rokov". Spolu s p. učiteľkou vyrobili krásne rozprávkové postavičky a vložili ich do vyrobenej knihy, teda "divadla". Ich spoločné dielo malo úspech, a tak si vybojovali 1. miesto, v ktorom sú obsiahnuté prehliadka SND, voľné vstupné na predstavenie v SND Bratislava, peňažná poukážka do kníhkupectva, sladkosti a suveníry SND. Už teraz sa tešíme na triedny výlet do BRATISLAVY. Dolinská III.C