Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

27.01.2020, Pondelok

SKVELÉ 1. MIESTO

Žiaci III.C sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže vyhlásenej SLOVENSKÝM NÁRODNÝM DIVADLOM pod názvom "Ako bude vyzerať divadlo o 100 rokov". Spolu s p. učiteľkou vyrobili krásne rozprávkové postavičky a vložili ich do vyrobenej knihy, teda "divadla". Ich spoločné dielo malo úspech, a tak si vybojovali 1. miesto, v ktorom sú obsiahnuté prehliadka SND, voľné vstupné na predstavenie v SND Bratislava, peňažná poukážka do kníhkupectva, sladkosti a suveníry SND. Už teraz sa tešíme na triedny výlet do BRATISLAVY. Dolinská III.C