Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

10.03.2020, Utorok

Voľby do Rady školy

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 a v náväznosti na aktuálne usmernenia vydané MŠVVaŠ SR, MZ SR, MV SR - Ústredného krízového štábu SR, a odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov sa triedne aktívy spojené s voľbou do Rady školy, ktoré sa mali konať 12.3. rušia. Náhradný termín bude včas oznámený.