Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

12.02.2020, Streda

Pozdrav

Pozdrav z lyžiarského výcvikového kurzu na Dedinkách zasielajú žiaci 7 ročníka.