Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

08.06.2020, Pondelok

Vážení rodičia budúcich prvákov

Vážení rodičia budúcich prvákov Na základe rozhodnutia ministra je možné postupne a priebežne so zachovaním hygienických opatrení zabezpečovať overovanie a doplňovanie dokladov týkajúcich sa zápisu detí do 1. ročníka. Overovanie sa bude uskutočňovať v dňoch od 15. – 17. 6. 2020 v čase od 7:45 do 14:00 v budove školy podľa stanoveného harmonogramu. O rozpise Vás budeme informovať emailom. K overovaniu je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov, je potrebné doniesť rodný list dieťaťa /len k nahliadnutiu/, občiansky preukaz zákonných zástupcov. Prosíme pri vstupe o dodržanie platných hygienických opatrení.