Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

10.06.2020, Streda

Športová trieda 5. ročník 2020/2021 - viac tu

Riaditeľstvo Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov plánuje zriadiť pre školský rok 2020/2021 v 5. ročníku športovú triedu. Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe pedagogickej diagnostike zameranej na overenie špeciálnych schopností a nadania.

Riaditeľstvo Základnej školy, Mirka Nešpora 2, Prešov plánuje zriadiť pre školský rok 2020/2021 v 5. ročníku športovú triedu.

Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 až 106 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do športovej triedy sa prijímajú športovo talentovaní žiaci na základe pedagogickej diagnostike zameranej na overenie špeciálnych schopností a nadania.

Predmet športová príprava je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Športová príprava bude zameraná na futbal.

Organizácia výchovno vzdelávacieho procesu v športovej triede.

  • Do športovej triedy sa zaraďujú žiaci so zameraním na futbal.
  • V športovej triede sa vyučovanie predmetu športová príprava ako aj predmetu telesná a športová výchova učí podľa príslušného učebného plánu.
  • Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 3 vyučovacích hodín podľa aktuálneho ŠkVP na školský rok doplnený 1 hodinou regenerácie formou záujmového útvaru.
  • Predmet telesná a športová výchova sa vyučuje v rozsahu 2 hodín.
  • Tréningová činnosť je v rozsahu 5-7,5 hodín týždenne(popoludní) podľa plánu športového klubu. Súčasťou prípravy sú sústredenia, turnaje, zápasy, športové podujatia (zabezpečuje športový klub Tatran Prešov).

 

Kritéria pre prijatia žiaka do športovej triedy:

  1. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (testovanie somatických ukazovateľov, všeobecných a špeciálnych pohybových schopností, herných činnosti). Beh 5 x 10 m (člnkový beh) – faktor akceleračnej rýchlosti, Beh na 10 m – faktor štartovej rýchlosti, Prekážková dráha – faktor obratnosti, Žonglovanie s loptou, Slalom s loptou, Prípravná hra 4:4.
  2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
  3. Informovaný súhlas rodičov so zaradením do športovej triedy.

 

Talentové skúšky pre školský rok 2020/2021:

Termín: jún 2020

prihláška tu

 

Mgr. Jaroslav Bizub

     riaditeľ školy