Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

17.06.2020, Streda

Aktuálne informácie k náhradným voľbám do Rady školy - zákonných zástupcov žiakov

Organizácia volieb a predstavenie kandidátov