Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

18.06.2020, Štvrtok

Výsledky volieb do Rady rodičov - 18.6.2020

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy, konané dňa 18.6. 2020 sú neplatné, z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov. Opakované voľby sa uskutočnia dňa 23.6. 2020.