Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

23.06.2020, Utorok

Výsledky volieb do Rady školy

Volebná komisia uskutočnila voľby a po ich realizácii spočítala hlasy. Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, zo zástupcov rodičov voľby dopadli nasledovne: 1. Mgr. Mária Andrejková 2.Mgr. Radoslav Koľ 3.MUDr. Karol Kyslan, PhD.MPH 4.Jana Jačišinová . Zvoleným zástupcom gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zverejnené 23.6. 2020 19.30