Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

26.06.2020, Piatok

Organizácia vyučovania 29. a 30. 6.2020

Organizácia vyučovania 29. a 30. 6.2020. 29.6.2020 1. – 9. ročník - 4 vyučovacie hodiny do 11:40 – triednické práce, OBED podľa rozpisu, ŠKD pracuje ako minulý týždeň - do daného termínu je potrebné odovzdať učebnice, kľúče od skrinky, prípadné nedoplatky. 30.6. 2020 1. – 9. ročník - 7:45 – 9:30 - v tento deň nie je v prevádzke ŠJ a ŠKD /schádzanie je zabezpečené od 6:30/ Poznámka: Ak je zákonný zástupca s dieťaťom na OČR– príde pre vysvedčenie len zákonný zástupca o 9:30, ak by dieťa do školy prišlo od rána – škola mu musí vykázať dochádzku – teda, že je v škole prítomné – a zoznam odovzdáva na sociálnu poisťovňu.