Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

28.06.2020, Nedeľa

Poďakovanie voličom

My, novozvolení členovia Rady školy pri ZŠ Mirka Nešpora 2 v Prešove, ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili svoju dôveru a dali nám počas minulotýždňových volieb svoj hlas. Veľmi si to ceníme a ešte raz ďakujeme. p. Jačišinová, Andrejková, p. Kyslan a Koľ