Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Pre RODIČOV

Vážení rodičia,

 

v prípade potreby môžete učiteľov školy kontaktovať pomocou e mailových adries a taktiež dohodnúť osobné stretnutie - konzultácie.

 

Mgr. Jaroslav Bizub tel.: +421 51 7710957   riaditel.nespora@gmail.com
SEKRETARIÁT
Helena Novotná tel.: +421 51 7710957    
ZÁSTUPCOVIA RIADITEĽA ŠKOLY
PaedDr.Ľubomíra Mišenková tel.: +421 51 7710957   misenkova.nespora@gmail.com
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957   klein@stonline.sk
BAZÉN - VEDÚCI BAZÉNU
PaedDr. Michal Bilišňanský tel.: +421 904679517   bilisnansky@gmail.com
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
Mgr. Eva Trojanovičová tel.: +421 51 7710957   eva.trojanovicova@gmail.com
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
Katarína Majerová    +421 51 7710602 katarina.majerova@pobox.sk
UČITELIA I. STUPEŇ
Mgr. Jana Dolinská tel.: +421 51 7710957 dolinska.nespora@gmail.com 1.C
Mgr. Jozefína Onderová tel.: +421 51 7710957 onderova.nespora@gmail.com 3.B
       
PaedDr. Ľubomíra Mišenková tel.: +421 51 7710957 misenkova.nespora@gmail.com 4.A
Mgr. Iveta Paličková tel.: +421 51 7710957 palickova.nespora@gmail.com 4.B
Mgr. Marcela Adamkovičová tel.: +421 51 7710957 adamkovicova.nespora@gmail.com 1.B
Mgr. Ivama Mikovičová tel.: +421 51 7710957 mikovicova.nespora@gmail.com 1.A
Mgr. Ingrid Grejtáková tel.: +421 51 7710957 grejtakova.nespora@gmail.com 2.A
Mgr. Ďuricová Jaroslava tel.: +421 51 7710957 Duricova.nespora@gmail.com 2.C
Mgr. Eva Timková tel.: +421 51 7710957 timkova.nespora@gmail.com 2.B
UČITELIA II. STUPEŇ
Mgr. Zuzana Vargová tel.: +421 51 7710957 vargova.nespora@gmail.com 7.A
Mgr.  Mária Kizeková tel.: +421 51 7710957 kizekova.nespora@gmail.com 7.B
Mgr. Daniela Kvašňáková tel.: +421 51 7710957 kvasnakova.nespora@gmail.com 7.C
PaedDr. Radoslava Levická tel.: +421 51 7710957 levicka.nespora@gmail.com 8.A
PaedDr. Oľga Belejová tel.: +421 51 7710957 belejova.nespora@gmail.com 8.B
Mgr. Adriana Repaská tel.: +421 51 7710957 repaska.nespora@gmail.com 8.A
Mgr. Iveta Bujňáková tel.: +421 51 7710957 bujnakova.nespora@gmail.com 8.B
PaedDr. Ľudovít Tobiáš tel.: +421 51 7710957 tobias.nespora@gmail.com  

Mgr.Tatiana Kandráčová

tel.: +421 51 7710957 kandracova.nespora@gmail.com 5.B
Mgr. Ladislav Klein tel.: +421 51 7710957 klein.nespora@gmail.com 6.C
PaedDr. Viera Pankuchová tel.: +421 51 7710957 pankuchova.nespora@gmail.com 6.B
Mgr. Katarína Müllerová tel.: +421 51 7710957 mullerova.nespora@gmail.com 5.A
Mgr. Iveta Jovanovičová tel.: +421 51 7710957 cajkova.nespora@gmail.com 6.A
Mgr. Peter Niroda tel.: +421 51 7710957 niroda.nespora@gmail.com  
PaedDr. Gabriela Pittnerová tel.: +421 51 7710957 pittnerova.nespora@gmail.com  
Mgr. Galina Čajková tel.: +421 51 7710957 cajkova.nespora@gmail.com  

PaedDr. Ľubomír Magda

tel.: +421 51 7710957 lubomir.magda@gmail.com  
Mgr. Michal Magáč tel.: +421 51 7710957 magac.nespora@gmail.com  
VYCHOVÁVATEĽKY ŠKD
Danka Jakovichova tel.: +421 51 7710957 jankovichova.nespora@gmail.com  
Mgr. Mária Andrejková tel.: +421 51 7710957 Andrejkov.nespora@gmail.com  
Dagmar Košútová tel.: +421 51 7710957 kosutova.nespora@gmail.com  
Bc.Zuzana Olejniková tel.: +421 51 7710957 olejnikova.nespora@gmail.com  
Mgr. M. Michaela Bačová tel.: +421 51 7710957 VargovaM.nespora@gmail.com

 

Oznam pre rodičov 20.10.2016, Štvrtok

Vážení rodičia, v týchto dňoch sme zaslali na e mailové adresy výpisy známok a dochádzky,Ak ste takýto výpis nedostali, kontaktujte triedneho učiteľa a skontrolujte správnosť adresy, poprípade adresu doplňte.