Noc v škole 02.10.2019

HALLOWEENSKA noc v škole 29.10. 2019.

HALLOWEENSKA noc v škole 29.10. 2019.

Dňa 2.9.2019 sa opäť otvorila brána školy pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia sa. Všetci žiaci, rodičia, pedagógovia sa zhromaždili v átriu školy , aby si vypočuli prejav riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Bizuba a pozreli…

Dňa 2.9.2019 sa opäť otvorila brána školy pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia sa. Všetci žiaci, rodičia, pedagógovia sa zhromaždili v átriu školy , aby si vypočuli prejav riaditeľa školy Mgr. Jaroslava Bizuba a pozreli krátky kultúrny program..

Matematika

Milí žiaci,

 

Aj v tomto školskom roku 2019/2020, nás čaká veľa zaujímavých akcií a súťaží z matematiky. V októbri sa budeme bližšie zaoberať peniazmi a všetkým čo s nimi súvisí v týždni finančnej gramotnosti. Piataci si v novembri preveria vedomosti na monitore. Deviatakov v novembri preverí Komparo a v apríli monitor podobne ako piatakov.

Ako každý rok aj tento rok usporiadame okresné kolá matematickej olympiády pre všetky ročníky základných škôl. Deviataci a piataci sa stretnú v januári a zvyšné ročníky v marci. Na konci kalendárneho roka čaká pre žiakov od tretieho po ôsmy ročník obľúbené školské kolo Pytagoriádi, kde úspešní riešitelia postúpia na okresné kolo.

Taktiež pripravujeme medzi žiakmi veľmi obľúbené súťaže Všetkovedko, Klokanko a talent regiónu Šariš. . 

Snahou ZŠ M. Nešpora a predmetovej komisie je zatraktívnenie a spopularizovanie prírodovedných predmetov, preto sa žiaci zúčastnia aj výstavy Zábavná matematika a  kúzelná fyzika.

 

 

                                                                                Mgr. D. Kvašňáková