Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Matematika

Milí žiaci,

Chceme Vás upozorniť, že momentálne prebieha školské kolo matematickej olympiády pre 5. A 9. Ročník. Zadania sú na stránke školy. Okresné kolo sa uskutoční 21. Januára 2015  na našej škole a zúčastnia sa ho traja najlepší v každej kategórii.

 

V decembri prebehne školské kolo Pytagoriády pre ročníky 3. Až 8. Ročník. Prvý deň budú súťažiť mladší žiaci tretieho až piateho ročníka. Súťaž sa uskutoční v jedálni školy a bude trvať hodinu to znamená 60 minút. V stredu sa uskutoční školské kolo pre starších žiakov 6. Až 8. Ročníka. Na okresné kolo budú prizvaní najlepší riešitelia z jednotlivých ročníkov. Okresné kolo bude na ZŠ Šmeralova.

Najlepší riešitelia školského kola budú odmenení. O dátume Vás budeme včas informovať.

Spracovala:Mgr. D.Kvašňáková