Matematika

Milí žiaci,

Chceme Vás upozorniť, že momentálne prebieha školské kolo matematickej olympiády pre 5. A 9. Ročník. Zadania sú na stránke školy. Okresné kolo sa uskutoční 21. Januára 2015  na našej škole a zúčastnia sa ho traja najlepší v každej kategórii.

 

V decembri prebehne školské kolo Pytagoriády pre ročníky 3. Až 8. Ročník. Prvý deň budú súťažiť mladší žiaci tretieho až piateho ročníka. Súťaž sa uskutoční v jedálni školy a bude trvať hodinu to znamená 60 minút. V stredu sa uskutoční školské kolo pre starších žiakov 6. Až 8. Ročníka. Na okresné kolo budú prizvaní najlepší riešitelia z jednotlivých ročníkov. Okresné kolo bude na ZŠ Šmeralova.

Najlepší riešitelia školského kola budú odmenení. O dátume Vás budeme včas informovať.

Spracovala:Mgr. D.Kvašňáková