Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Matematika

Milí žiaci,

Chceme Vás upozorniť, že momentálne prebieha školské kolo matematickej olympiády pre 5. A 9. Ročník. Zadania sú na stránke školy. Okresné kolo sa uskutoční 21. Januára 2015  na našej škole a zúčastnia sa ho traja najlepší v každej kategórii.

 

V decembri prebehne školské kolo Pytagoriády pre ročníky 3. Až 8. Ročník. Prvý deň budú súťažiť mladší žiaci tretieho až piateho ročníka. Súťaž sa uskutoční v jedálni školy a bude trvať hodinu to znamená 60 minút. V stredu sa uskutoční školské kolo pre starších žiakov 6. Až 8. Ročníka. Na okresné kolo budú prizvaní najlepší riešitelia z jednotlivých ročníkov. Okresné kolo bude na ZŠ Šmeralova.

Najlepší riešitelia školského kola budú odmenení. O dátume Vás budeme včas informovať.

Spracovala:Mgr. D.Kvašňáková