27.12.2018

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich…

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich pracovných zručností a schopností pri výrobe výrobku.) V kategórií A, v ktorej súťažilo 17 základných škôl sme získali nádherné 1. miesto a tým aj postup na krajské kolo. Žiakom deviateho ročníka, Alexandrovi Lukáčovi a Alexovi Ivankovi, držíme prsty v ďalšom kole. V kategórií B bolo zastúpených 14 základných škôl. Rastislav Imrich, žiak siedmeho ročníka, obsadil krásne 7. miesto. Chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme !!!

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Matematika

Milí žiaci,

Chceme Vás upozorniť, že momentálne prebieha školské kolo matematickej olympiády pre 5. A 9. Ročník. Zadania sú na stránke školy. Okresné kolo sa uskutoční 21. Januára 2015  na našej škole a zúčastnia sa ho traja najlepší v každej kategórii.

 

V decembri prebehne školské kolo Pytagoriády pre ročníky 3. Až 8. Ročník. Prvý deň budú súťažiť mladší žiaci tretieho až piateho ročníka. Súťaž sa uskutoční v jedálni školy a bude trvať hodinu to znamená 60 minút. V stredu sa uskutoční školské kolo pre starších žiakov 6. Až 8. Ročníka. Na okresné kolo budú prizvaní najlepší riešitelia z jednotlivých ročníkov. Okresné kolo bude na ZŠ Šmeralova.

Najlepší riešitelia školského kola budú odmenení. O dátume Vás budeme včas informovať.

Spracovala:Mgr. D.Kvašňáková