Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Slovenský jazyk

KOMPARO 2014

 

Dňa 6. 11. 2014 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO. 39 žiakov 9. ročníka si dobrovoľne preverilo svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Prvý test obsahoval 20 úloh z matematiky (10 otvorených a 10 uzavretých). Druhý test obsahoval 25 uzavretých otázok zo slovenského jazyka a literatúry. Na vypracovanie každého testu mali žiaci 60 minút čistého času.

Účasť v KOMPARE je pre žiakov dobrým tréningom na Testovanie 9. Autori sa snažia prispôsobiť deviatacké testy podobe, akú má MONITOR. Podrobné výsledky jednotlivých žiakov budú zverejnené na internetovej stránke www.exam.sk najneskôr v stredu 3. decembra 2014. Následne (12. januára 2015) budú všetkým zúčastneným  školám zaslané písomné materiály s podrobnými výsledkami školy a správa s celkovými výsledkami. Všetkým testovaným žiakom želáme, aby ich výsledky boli čo najlepšie!

 

                                                                                             Mgr. Iveta Bujňáková

 

                                                                                             školský koordinátor testovania 

 

Slovenčiny sa nebojíme – Nie je strašidlo

27. 10. 2014 sa uskutočnila Olympiáda zo slovenského  jazyka a literatúry. Účastníkmi boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si statočne zmerali sily v troch disciplínach. Vyskúšali si prácu s textom a čítanie s porozumením, v druhej disciplíne úspešne transformovali text na iný slohový útvar. Úlohou tretej disciplíny bolo napísanie reportáže, v čom sa ukázali žiaci našej školy ako zdatní reportéri. Prekvapením boli súťažiace ôsmych tried, ktoré si odniesli všetky medailové umiestnenia. Na prvom mieste sa umiestila Alexandra Gburová, strieborná je Simona Šofranková a trojicu dopĺňa Tamara Balušinská. Víťazkám srdečne gratulujeme a dúfame, že sa slovenčinárskeho trojboja zúčastnia aj nabudúce.

                                                                                                                                  Mgr. Tatiana Kandráčová