Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Slovenský jazyk

Milí žiaci!

Aj v tomto školskom roku 2019/2020 sa budeme snažiť v predmete Slovenský jazyk a literatúra  viesť vás k uvedomelému čítaniu, obohacovať vašu slovnú zásobu a komunikačné schopnosti, prehlbovať váš vzťah k materinskému jazyku, rozvíjať vaše tvorivé nadanie, talentovaných žiakov zapájať do súťaží, pripraviť žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9.

Pripravované akcie a súťaže:

 • Olympiáda zo slovenského jazyka
 • Šaliansky Maťko
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Cvičný Monitor 5 a 9
 • Komparo 9
 • Návšteva knižnice Slniečko
 • Súťaž v čitateľskej gramotnosti
 • Týždeň čitateľskej gramotnosti
 • Besedy o prečítaných knihách
 • Návšteva Babadla
 • Návšteva DJZ v Prešove
 • Svet médií 2
 • Nešporkova čitáreň
 • Exkurzia v košickej TV
 • Prešov číta rád
 • a iné akcie podľa aktuálnej ponuky

Verím, že spoločnými silami všetko zvládneme a na konci školského roka budeme s hrdosťou spomínať na to, čo sme na hodinách SJL dokázali, čo sme sa naučili a v čom sme sa zlepšili.

                                                                                           Mgr. Iveta Bujňáková