27.12.2018

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich…

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich pracovných zručností a schopností pri výrobe výrobku.) V kategórií A, v ktorej súťažilo 17 základných škôl sme získali nádherné 1. miesto a tým aj postup na krajské kolo. Žiakom deviateho ročníka, Alexandrovi Lukáčovi a Alexovi Ivankovi, držíme prsty v ďalšom kole. V kategórií B bolo zastúpených 14 základných škôl. Rastislav Imrich, žiak siedmeho ročníka, obsadil krásne 7. miesto. Chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme !!!

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Slovenský jazyk

KOMPARO 2014

 

Dňa 6. 11. 2014 sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO. 39 žiakov 9. ročníka si dobrovoľne preverilo svoje vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Prvý test obsahoval 20 úloh z matematiky (10 otvorených a 10 uzavretých). Druhý test obsahoval 25 uzavretých otázok zo slovenského jazyka a literatúry. Na vypracovanie každého testu mali žiaci 60 minút čistého času.

Účasť v KOMPARE je pre žiakov dobrým tréningom na Testovanie 9. Autori sa snažia prispôsobiť deviatacké testy podobe, akú má MONITOR. Podrobné výsledky jednotlivých žiakov budú zverejnené na internetovej stránke www.exam.sk najneskôr v stredu 3. decembra 2014. Následne (12. januára 2015) budú všetkým zúčastneným  školám zaslané písomné materiály s podrobnými výsledkami školy a správa s celkovými výsledkami. Všetkým testovaným žiakom želáme, aby ich výsledky boli čo najlepšie!

 

                                                                                             Mgr. Iveta Bujňáková

 

                                                                                             školský koordinátor testovania 

 

Slovenčiny sa nebojíme – Nie je strašidlo

27. 10. 2014 sa uskutočnila Olympiáda zo slovenského  jazyka a literatúry. Účastníkmi boli žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si statočne zmerali sily v troch disciplínach. Vyskúšali si prácu s textom a čítanie s porozumením, v druhej disciplíne úspešne transformovali text na iný slohový útvar. Úlohou tretej disciplíny bolo napísanie reportáže, v čom sa ukázali žiaci našej školy ako zdatní reportéri. Prekvapením boli súťažiace ôsmych tried, ktoré si odniesli všetky medailové umiestnenia. Na prvom mieste sa umiestila Alexandra Gburová, strieborná je Simona Šofranková a trojicu dopĺňa Tamara Balušinská. Víťazkám srdečne gratulujeme a dúfame, že sa slovenčinárskeho trojboja zúčastnia aj nabudúce.

                                                                                                                                  Mgr. Tatiana Kandráčová