Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Pre UČITEĽOV

 

pre zadanie údajov do tabuľky /výchovno-vzdelávacich výsledkov za I. polrok/

klikni na obrázok