Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Akcie pre budúcich prvákov

Navštívili nás budúci školáci z MŠ Mirka Nešpora

Škôlkari z MŠ Mirka Nešpora prišli pozrieť na našich prvákov, ako a čo sa učia na hodine matematiky. Zistili, že čísla sú zábavné a hravé. Zároveň ukázali, že tiež o číslach niečo vedia. Aj fotografie hovoria, že sa v škole dobre cítili. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.


Galéria