Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Prehliadka školy

Naša škola za 1 minútu :-)

Vstup do školy - žiakov privíta TV infopanel so školskou TV Formula a aktuálnymi informáciami.

Školská jedáleň

Nový altánok na oddych a vzdelávanie

Detské ihrisko na oddych počas veľkých prestávok a aktivity ŠKD.

Telocvičňa je využívaná počas celého dňa.

Zrekonštruovaná Počítačová učebňa 

Zrekonštruovaná Počítačová učebňa

 

Školiace stredisko

Chodbz školy sú upravené tak, aby poskytovali príjemné prostredie