Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov bude prebiehať od 15.4. - 30.4. 2020. Online www.zsnespo.sk.

Prehliadka školy

Naša škola za 1 minútu :-)

Vstup do školy - žiakov privíta TV infopanel so školskou TV Formula a aktuálnymi informáciami.

Školská jedáleň

Nový altánok na oddych a vzdelávanie

Detské ihrisko na oddych počas veľkých prestávok a aktivity ŠKD.

Telocvičňa je využívaná počas celého dňa.

Zrekonštruovaná Počítačová učebňa 

Zrekonštruovaná Počítačová učebňa

 

Školiace stredisko

Chodbz školy sú upravené tak, aby poskytovali príjemné prostredie