Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Prehliadka školy

Naša škola za 1 minútu :-)

Vstup do školy - žiakov privíta TV infopanel so školskou TV Formula a aktuálnymi informáciami.

Školská jedáleň

Nový altánok na oddych a vzdelávanie

Detské ihrisko na oddych počas veľkých prestávok a aktivity ŠKD.

Telocvičňa je využívaná počas celého dňa.

Zrekonštruovaná Počítačová učebňa 

Zrekonštruovaná Počítačová učebňa

 

Školiace stredisko

Chodbz školy sú upravené tak, aby poskytovali príjemné prostredie