Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Fotogaléria - nákup materiálu 2015

Materiál určený k vzdelávaniu učiteľov a príprave jednotlivých pomôcok

Galéria