Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Kontakty

Mgr. Ladislav Klein klein@stonline.sk +421 905 611 301 projektový manažér
Ing. Iveta Baranová iveta_baranova@email.cz   projektová manažérka
Mgr. Martina Tverdíková martina.tverdikova@gmail.com   projektová manažérka
PaedDr. Ľubomíra Mišenková

misenkova.nespora@gmail.com

   
PaedDr. Radoslava Levická levicka.nespora@gmail.com    
Mgr. Adriana Repaská repaska.nespora@gmailcom    
PaedDr.Ľudovít Tobiáš tobias.nespora@gmail.com    
Mgr. Peter Niroda niroda.nespora@gmail.com    
Mgr. Daniela Kvašňáková kvasnakova.nespora@gmail.com    
Mgr. Katarína Mullerova mullerova.nespora@gmail.com    
Mgr. Viera Pankuchova pankuchova.nespora@gmail.com    
Mgr. Mária Kizeková kizekova.nespora@gmail.com    
Mgr. Galina Čajková cajkova.nespora@gmail.com    
Mgr. Iveta Jovanovičová jovanovicova.nespora@gmail.com