Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Kontakty

Mgr. Ladislav Klein klein@stonline.sk +421 905 611 301 projektový manažér
Ing. Iveta Baranová iveta_baranova@email.cz   projektová manažérka
Mgr. Martina Tverdíková martina.tverdikova@gmail.com   projektová manažérka
PaedDr. Ľubomíra Mišenková

misenkova.nespora@gmail.com

   
PaedDr. Radoslava Levická levicka.nespora@gmail.com    
Mgr. Adriana Repaská repaska.nespora@gmailcom    
PaedDr.Ľudovít Tobiáš tobias.nespora@gmail.com    
Mgr. Peter Niroda niroda.nespora@gmail.com    
Mgr. Daniela Kvašňáková kvasnakova.nespora@gmail.com    
Mgr. Katarína Mullerova mullerova.nespora@gmail.com    
Mgr. Viera Pankuchova pankuchova.nespora@gmail.com    
Mgr. Mária Kizeková kizekova.nespora@gmail.com    
Mgr. Galina Čajková cajkova.nespora@gmail.com    
Mgr. Iveta Jovanovičová jovanovicova.nespora@gmail.com