27.12.2018

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich…

29.11.2018 sme sa zúčastnili obvodného kola Technickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Sibírska v Prešove. Súťaž mala dve časti – teoretickú (žiaci si preverili svoje teoretické vedomosti z oblasti techniky) a praktickú (prezentovanie svojich pracovných zručností a schopností pri výrobe výrobku.) V kategórií A, v ktorej súťažilo 17 základných škôl sme získali nádherné 1. miesto a tým aj postup na krajské kolo. Žiakom deviateho ročníka, Alexandrovi Lukáčovi a Alexovi Ivankovi, držíme prsty v ďalšom kole. V kategórií B bolo zastúpených 14 základných škôl. Rastislav Imrich, žiak siedmeho ročníka, obsadil krásne 7. miesto. Chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme !!!

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Vianočné prázdniny budú v dňoch 22.12. 2018 až 7.1. 2019. Nástup do školy je 8.1.2019 - utorok.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Dňa 13.12 sa naši žiaci predstavia rodičom, starým rodičom...vo Vianočnej akadémii, ktorá bude sa SOŠ Stavebná na Volgogradskej ulici o 16.30 hod.

Kontakty

Mgr. Ladislav Klein klein@stonline.sk +421 905 611 301 projektový manažér
Ing. Iveta Baranová iveta_baranova@email.cz   projektová manažérka
Mgr. Martina Tverdíková martina.tverdikova@gmail.com   projektová manažérka
PaedDr. Ľubomíra Mišenková

misenkova.nespora@gmail.com

   
PaedDr. Radoslava Levická levicka.nespora@gmail.com    
Mgr. Adriana Repaská repaska.nespora@gmailcom    
PaedDr.Ľudovít Tobiáš tobias.nespora@gmail.com    
Mgr. Peter Niroda niroda.nespora@gmail.com    
Mgr. Daniela Kvašňáková kvasnakova.nespora@gmail.com    
Mgr. Katarína Mullerova mullerova.nespora@gmail.com    
Mgr. Viera Pankuchova pankuchova.nespora@gmail.com    
Mgr. Mária Kizeková kizekova.nespora@gmail.com    
Mgr. Galina Čajková cajkova.nespora@gmail.com    
Mgr. Iveta Jovanovičová jovanovicova.nespora@gmail.com