Všetkovedko 18.02.2020

Aj my sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Súťaž sa uskutočnila 28.11. 2019. Zapojilo sa do nej 22 000 detí. Naši žiaci si vyskúšali všetkovedkove zaujímavé úlohy. Niektorí sa umiestnili veľmi dobre. Boli medzi 30% najúspešnejších…

Aj my sme sa zapojili do celoslovenskej súťaže Všetkovedko. Súťaž sa uskutočnila 28.11. 2019. Zapojilo sa do nej 22 000 detí. Naši žiaci si vyskúšali všetkovedkove zaujímavé úlohy. Niektorí sa umiestnili veľmi dobre. Boli medzi 30% najúspešnejších detí. Ostatných sa ešte učia sa sú učni všetkovedka. Veľmi pekne sa umiestnili žiaci M. Šomský a Z. Noemi Maňáková, ktorá je zároveň najúspešnejšia zo všetkých žiakov našej školy. A. Kačmárik, žiak 5.B sa umiestnil medzi 25% úspešných riešiteľov v súťaži Expert. Všetkovedko myslel na všetkých riešiteľov a poslal každému pekný darček a diplom. Verím, že v ďalšej súťaži budú naši žiaci takisto úspešní a s radosťou budú riešiť zaujímavé úlohy.

Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov 1.4. - 30.4. 2020. Slávnostný zápis 1. apríl 2020 o 16.00.

Zápis prvákov 1.4. - 30.4. 2020. Slávnostný zápis 1. apríl 2020 o 16.00.

Jarné prázdniny 04.02.2020

Jarné prázdniny pre východné slovensko: 29.2. - 8.3. 2020

Jarné prázdniny pre východné slovensko: 29.2. - 8.3. 2020

Fotogaléria - Nákup PC All in one

Materiál určený k vzdelávaniu učiteľov a príprave jednotlivých pomôcok

Galéria