Projekt v praxi - október 2015

V mesiaci október prebehlo na našej škole odskúšanie výsledkov práce učiteľov našej školy v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú.