Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Novinky a aktuality z nášho mesta nájdete v časti Aktuality z Prešova

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Projekt v praxi - október 2015

V mesiaci október prebehlo na našej škole odskúšanie výsledkov práce učiteľov našej školy v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú.