Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Projekt v praxi - október 2015

V mesiaci október prebehlo na našej škole odskúšanie výsledkov práce učiteľov našej školy v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú.