Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Projekt v praxi - október 2015

V mesiaci október prebehlo na našej škole odskúšanie výsledkov práce učiteľov našej školy v rámci projektu Premena tradičnej školy na modernú.