Zápis prvákov 14.03.2019

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozývame Vás na ZÁPIS do 1. ročníka - Plavba za poznaním, v pracovné dni od 7.30 do 15.00 hod.

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Pozrite si exkluzívny rozhovor, ktorý poskytol našim redaktorkám spisovateľ pán Daniel Hevier

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií…

Triedny aktív 19.marca 2019 sa uskutočnil na našej škole výnimočný triedny aktív, na ktorom sa zúčastnili rodičia deviatakov a zástupcovia stredných škôl, ktorí sa dostavili v hojnom počte. Triedny aktív bol zameraný na sprostredkovanie informácií o štúdiu na stredných školách. Stretnutie bolo podnetné, pretože sa rodičia mohli dozvedieť niektoré zaujímavé informácie súvisiace s prijímacím konaním, spôsobom zápisu, počtom a vypisovaním prihlášok a iné. Kolegovia zo stredných škôl informovali rodičov aj o tom, že v nasledujúcom školskom roku bude počet prijatých uchádzačov o štúdium na niektorých SŠ obmedzený. Týka sa to predovšetkým gymnázií, ale aj niektorých ďalších škôl, takže by si rodičia mali uvedomiť, na ktorú strednú školu má ich dieťa šancu sa dostať a na ktorú školu má, alebo nemá predpoklady. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa stretnutia zúčastnili, či už rodičom, triednym učiteľkám, ale hlavne učiteľom zo stredných škôl, ktorí nám poskytli cenné i

Vzdelávanie

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Termíny

Realizátor

Poznámka

3.1 Adaptabilita a motivácia pedagógov

03/2013

072014

22.3.2013

14:00-15:00

Máj 2013

 

12 osôb; Úvod – info o aktivite, obsahová náplň;

 

I.blok ( piatok po 12:00, sobota 9.00 – 18:00, nedeľa. Do 12.00)

3.2 Vzdelávací program Obsluha a využívanie IKT vo vyučovacom procese

03/2013

11/2013

23.3.2013

A 8:00-9:00; B 9:00-10:00, C 10:00-11:00

 

12 osôb; 3 skupiny po 4 osoby ; Úvod – info o aktivite, obsahová náplň

Dopoludnia 8:45 -10:45, 11:00 – 13:00

 Popoludní 13:30 – 15:30, 15:45 – 17:45

9.4. skupiny A, B; 10.4. C, A; 11.4. B, C; 16. 4. B,A; 14.4. A, C; 15.4. C, B; 22.4. C,B; 24.4. A, C;  25.4. B, A;              29.4. C,A; 30.4. B,C; 2.5. A,B

3.5.2013 – záver kurzu 3.2 A – 8:45-9:45

                                      3.2 B -  9:45 -10:45

                                      3.2 C – 10:45 -11:45

3.3 Vzdelávací program Tvorba digitálneho obsahu pre vyučovanie

03/2013

11/2013

23.3.2013

A 11:15-12:15; B 12:15-13:15, C 13:15-14:15

Máj 2013

 

 

12 osôb; 3 skupiny po 4 osoby; Úvod– info o aktivite, obsahová náplň

Pokračovanie po ukončení 3.1 – nadväzujúci kurz

4.1 Vzdelávací program Anglický jazyk moderne a zrozumiteľne

03/2013

11/2013

23.3.2013

A 14:30-15:30; B 15:30-16:30

Máj 2013

 

6 osôb; 2 Skupiny po 3-och;Úvod– info o aktivite, obsahová náplň