Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje…

Už niekoľko rokov sa s pravidelnou presnosťou zúčastňujeme Oblastných pretekov v kráľovnej športu – v atletike. Aj 23. mája si naši žiaci a žiačky obuli tretry a zapojili sa do náročného, avšak zaujímavého zápolenia a získavania bodov pre svoje družstvo, pre svoju školu. Súťažili celkovo v siedmich disciplínach a v štafete. Radi by sme vyzdvihli niektoré individuálne výkony a výsledky našich žiakov.

Zápis prvákov 07.03.2018

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Zápis prvákov od 4.4. - 30.4. v čase od 7.45 - 15.00

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Otváracíe hodiny bazéna nájdete v časti Bazén.

Vzdelávanie

Názov aktivity

Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)

Termíny

Realizátor

Poznámka

3.1 Adaptabilita a motivácia pedagógov

03/2013

072014

22.3.2013

14:00-15:00

Máj 2013

 

12 osôb; Úvod – info o aktivite, obsahová náplň;

 

I.blok ( piatok po 12:00, sobota 9.00 – 18:00, nedeľa. Do 12.00)

3.2 Vzdelávací program Obsluha a využívanie IKT vo vyučovacom procese

03/2013

11/2013

23.3.2013

A 8:00-9:00; B 9:00-10:00, C 10:00-11:00

 

12 osôb; 3 skupiny po 4 osoby ; Úvod – info o aktivite, obsahová náplň

Dopoludnia 8:45 -10:45, 11:00 – 13:00

 Popoludní 13:30 – 15:30, 15:45 – 17:45

9.4. skupiny A, B; 10.4. C, A; 11.4. B, C; 16. 4. B,A; 14.4. A, C; 15.4. C, B; 22.4. C,B; 24.4. A, C;  25.4. B, A;              29.4. C,A; 30.4. B,C; 2.5. A,B

3.5.2013 – záver kurzu 3.2 A – 8:45-9:45

                                      3.2 B -  9:45 -10:45

                                      3.2 C – 10:45 -11:45

3.3 Vzdelávací program Tvorba digitálneho obsahu pre vyučovanie

03/2013

11/2013

23.3.2013

A 11:15-12:15; B 12:15-13:15, C 13:15-14:15

Máj 2013

 

 

12 osôb; 3 skupiny po 4 osoby; Úvod– info o aktivite, obsahová náplň

Pokračovanie po ukončení 3.1 – nadväzujúci kurz

4.1 Vzdelávací program Anglický jazyk moderne a zrozumiteľne

03/2013

11/2013

23.3.2013

A 14:30-15:30; B 15:30-16:30

Máj 2013

 

6 osôb; 2 Skupiny po 3-och;Úvod– info o aktivite, obsahová náplň