Zápis prvákov 04.02.2020

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Zápis prvákov / zápis žiakov - online www.zsnespo.sk.

Úradné hodiny

Základná škola, Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov

 

Úradné hodiny

Pre rodičov a ostatnú verejnosť

Pondelok

7.30-16.00

Mgr. Ladislav Klein

zástupca riaditeľa školy

Utorok

7.30-16.00

Mgr. Jaroslav Bizub

riaditeľ školy

Streda

7.30-16.00

Ing. Renáta Bartková Hudačková

personalistka

Štvrtok

7.30-16.00

PaedDr. Ľubomíra Mišenková

zástupca riaditeľa školy

Piatok

7.30-16.00

Helena Novotná

odborná teferentka

 

Kontakt: 051/7710957

www.zsnespo.sk

nespora2@gmail.com